Botar al contingut
Escoltar
 

Dr. Priam Francesc De Villalonga Smith

personal.uib.cat/priam.villalonga
Dr. Priam Francesc De Villalonga Smith
Professor contractat doctor
Bioquímica i Biologia Molecular

Dr. Priam Francesc De Villalonga Smith

personal.uib.cat/priam.villalonga

Currículum

Currículum breu

El Dr. Priam Villalonga és professor de l'àrea de coneixement de Bioquímica i Biologia Molecular (Dept. de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut). Llicenciat en Farmàcia (UB, 1996), la seva tesi doctoral a la Facultat de Medicina de la UB es va centrar en la senyalització cel·lular mediada per l'oncògen Ras. Després de la tesi (2001, premi extraordinari de doctorat) va realitzar una estada postdoctoral de 4 anys al grup de la Prof. Anne J. Ridley a la University College London, obtenint una beca EMBO per caracteritzar el paper de RhoE en la regulació de la proliferació i transformació cel·lular. Es va incorporar a la UIB a l'any 2005, obtenint un contracte 'Ramón y Cajal' i impulsant la creació d'un nou grup de recerca en Biologia Cel·lular del Càncer. Actualment és professor contractat doctor-I3, i les seves línies de recerca estan centrades en l'estudi de la biologia dels gliomes malignes, l'anàlisi de noves estratègies terapèutiques en aquests tumors i la caracterització molecular de nous compostos bioactius. Té concedits 4 quinquennis de docència i 3 sexennis d'investigació.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
09/09/2019 30/06/2020 dilluns 12.00 13.00 Despatx Q3, Edifici Mateu Orfila i Rotger

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21503 - Biologia Molecular i Control Metabòlic
21528 - Bioquímica i Biologia Molecular del Càncer
11737 - Estratègia Experimental Avançada
11706 - Interaccions Aliments-Medicaments
11734 - Oncologia Molecular
11732 - Seminaris Avançats d'Investigació
11725 - Treball de Fi del Màster

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10435 - Anticancerígens Potencials i Salut
  • Màster Universitari de Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments 2014-15
10436 - Interaccions Aliments-Medicaments
  • Màster Universitari de Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments 2014-15
10451 - Treball de Fi del Màster
  • Màster Universitari de Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments 2014-15
11705 - Anticancerígens Potencials i Salut
  • Màster Universitari de Nutrició i Alimentació Humana 2015-16, 2016-17
11706 - Interaccions Aliments-Medicaments
11725 - Treball de Fi del Màster
11732 - Seminaris Avançats d'Investigació
11734 - Oncologia Molecular
11737 - Estratègia Experimental Avançada
21425 - Química Biològica
21503 - Biologia Molecular i Control Metabòlic
21524 - Treball de Fi de Grau en Bioquímica
21528 - Bioquímica i Biologia Molecular del Càncer

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Biologia Cel·lular del Càncer (BIOCANCER) Investigador principal
Anàlisi per injecció en flux i anàlisi de traces (FI-TRACE) Col·laborador
Google+ UIB