Botar al contingut
 

Pere Ollers Vives

Pere Ollers Vives
Professor associat
Dret Constitucional

Pere Ollers Vives

Currículum

Currículum breu

 

a) Formació acadèmica

Llicenciat en Dret, UIB (1989)

 

Altres titulacions i formació especialitzada

Especialista universitari, Curs de Postgrau d'Aptitud Pedagògica (CAP), Títol expedit el 31 de març de 1999. (300 h). ICE-UIB

Curs d'especialització en matèria de menors, octubre i novembre de 2000. (26 h) Títol expedit per la Fund. Escola de Pràctica Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocat de Balears.

Compta amb més de 12 cursos d'especialització en les matèries de dret públic i dret de protecció de menors, 5 cursos de docència i informàtica, 9 cursos de gerència pública i serveis socials.

 

b) Ocupació professional actual

Des del 16 d'abril de 2004, com a resultat del concurs de trasllats ordinari ocupa el lloc de Tècnic Jurídic al servei del Consell Consultiu de les Illes Balears. En aquesta institució, en la qual continua prestant els seus serveis, ha exercit el lloc de Cap del Servei d'Assumptes Jurídics des del 15 de juliol de 2011 fins al 31 d'agost de 2014, en comissió de serveis.

c) Experiència universitària i docent

-        Col·laborador i assistent en les Jornades 'El futuro territorial del Estado español: ¿Centralización, autonomía, federalismo, confederación o secesión?. Universitat de les Illes Balears 23-24 de maig de 2013

-        Assistent i ponent: III Jornadas de Letrados de Consejo de Estado y Consejos Consultivos. Zamora, 19-20 de junio de 2014. Ponencia: 'La potestad reglamentaria a la luz de la Ley 20/2013'. en colaboración.

 

D) Trajectòria investigadora

Les seves línies de treball es mouen des del camp de Protecció de Menors (amb implicacions del Dret públic i privat i la organització administrativa) al Dret Constitucional (amb especial menció del dret autonòmic balear i el d'accés a la cultura així com el dret del patrimoni històric). Una mostra dels seus treballs és:

-Col·laboració per la prepublicació dirigida pel Dr. Cavanillas Múgica: CAVANILLAS MÚGICA, S: 'Una aproximación sociológica  a la responsabilidad civil', Cuadernos de la Facultad de Derecho, 15, Palma, 1986. Participació amb el capítol: 'Decimoctavo supuesto'.

-'Avanç de l'estudi de la protecció jurídica de les costes. La llei 22/1988 de 28 de juliol'. Premi d'investigació del Departament de Dret Públic, amb motiu del Xè aniversari de la UIB.

-Comentaris a la Llei del Patrimoni Històric de les Illes Balears. Palma: Institut d'Estudis Autonòmics, 2003. CL: Els béns d'interès cultural immobles i el seu règim de protecció.

- PASCUAL, LLABRÉS, OLLERS: Can Salas Major. Palma: Ed. ARCA. Col. Quaderns d'ARCA. CL: El procés de destrucció: la runa de Can Salas, pàgines 32-39.

- 'La técnica normativa en la doctrina del Consejo Consultivo de las Islas Baleares'. Revista Española de la Función Consultiva, núm. 6 (julio-diciembre de 2006).

-Col·laboració a: BLASCO ESTEVE, A. (Director): Comentarios al Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. Cizur Menor: Thoomson. Civitas, 2008. Comentaris articles 12 i 18.

-'Una bona notícia de la jurisprudència per a la protecció efectiva del patrimoni històric'. En la obra col·lectiva coordinada per Jaume Sastre Moll: La recuperació del patrimoni de les Illes Balears. XXIX Jornades d'Estudis Històrics Locals. 2011.

-'Un caso especial de instituciones culturales de titularidad estatal en manos de la Administraticón local'. Patrimonio Cultural y Derecho, núm. 15, 2011.

-'La indemnización por excavaciones arqueológicas. Comentario a la Sentencia del TSJ de las Islas Baleares, de 29 de junio de 2010'. Patrimonio Cultural y Derecho., núm. 15, 2011.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
22/02/2019 07/06/2019 divendres 10.00 10.45 DA125/Edif. Jovellanos

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20404 - Estat, Sistemes Polítics i Constitució

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
20404 - Estat, Sistemes Polítics i Constitució
20410 - Dret Constitucional: Dret i Llibertats
  • Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret 2013-14
  • Grau de Dret 2013-14
Google+ UIB