Botar al contingut
Escoltar
 

Dr. Antoni Mas Forners

personal.uib.cat/antoni.mas
Dr. Antoni Mas Forners
Professor contractat doctor interí
Història Medieval

Dr. Antoni Mas Forners

personal.uib.cat/antoni.mas

Currículum

Currículum breu

Llicenciat en Història per la Universitat de les Illes Balears. S'hi va doctorar i hi va ser professor associat d'Història Medieval.
Les seves investigacions s'han duit a terme en bona part en el marc de projectes I+D i els resultats s?han donat a conèixer mitjançant les corresponents publicacions de naturalesa especialitzada.

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ: 
- La conquesta catalanoaragonesa de Mayurqa, la destrucció de la societat andalusí i la formació de la societat feudal del Regne de Mallorca, especialment en les zones rurals.
- El procés de colonització feudal ("repoblació") a Mallorca, entre 1230 i la peste negra (1348).
- Els processos de formació i consolidació de les comunitats rurals.
- El canvi paisatgístic/història del paisatge (entenent com a paisatge el medi alterat, percebut i descrit per l'home), entre 1230 i les primeres dècades que segueixen les Germanies.
- L'estructura agrària i la història social mallorquina durant l'Edat Mitjana i la Moderna, sobretot a la Part Forana (ruralia). 
- L'estudi de la toponímia i l'antroponímia rural, enteses com a indicadors dels canvis socials.
- Els processos de distribució i delimitació etnocultural i sociojurídica durant les edats Mitjana i Moderna en la societat mallorquina.
- L'esclavitud en el Regne de Mallorca.
- L'aparició i variació dels sentiments identitaris, etnoculturals i lingüístics medievals i moderns.  
- Història política medieval i moderna.
- La sociologia i la geografia dels processos migratoris, el manteniment de la memòria d'origen i les actituds cap als migrants. Això, mitjançant l'estudi de la societat mallorquina (segles XIII-XVII) i l?anàlisi comparada de dos processos migratoris i de colonització:
a) Aquell que, fonamentalment des de Catalunya, es va dirigir a Mallorca (s. XIII-XIV).
b) El que, sobretot des de les zones rurals de Mallorca, es va dirigir a determinades regions del Regne de València després de l'expulsió dels moriscs.
- Didàctica de la història.
- Cultura popular.
- Història local.

Docència

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
10306 - Patrimoni Documental i Institucions Econòmiques Medieval

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
20217 - Història de l'Alta Edat Mitjana d'Espanya
20243 - Història de la Cultura de l'Europa Medieval
20212 - Història Medieval Universal de la Baixa Edat Mitjana
20203 - Societats i Cultures en l'Edat Mitjana
10306 - Patrimoni Documental i Institucions Econòmiques Medieval

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10306 - Patrimoni Documental i Institucions Econòmiques Medieval
  • Màster Universitari de Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió 2018-19
1428 - Història Medieval Universal
20203 - Societats i Cultures en l'Edat Mitjana
20207 - Història Medieval Universal de l'Alta Edat Mitjana
20212 - Història Medieval Universal de la Baixa Edat Mitjana
20217 - Història de l'Alta Edat Mitjana d'Espanya
20226 - Paleografia i Diplomàtica
20232 - Història de la Corona d'Aragó en l'Edat Mitjana
20243 - Història de la Cultura de l'Europa Medieval

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Climatologia, hidrologia, riscs naturals i territori (CLIMARIS) Membre
Estudis medievals (GRESMED) Col·laborador
Google+ UIB