Botar al contingut
Obert el termini de la convocatòria ordinària d'admissió general a grau
Del 3 de juny a les 9.30 h al 3 de juliol a les 21 hores

Dra. Maria Magdalena Cerdà Garriga

Currículum

Currículum breu

Llicenciada en Història de l'Art (2004), en Història (2009) i Màster en patrimoni cultural: investigació i gestió (2012) per la Universitat de les Illes Balears. Doctora europea en Història de l'Art per la Universitat de les Illes Balears (2016) amb la tesi La imatgeria medieval mallorquina (1229-1520). Professora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears des del 2011 i membre del grup de recerca Estudis Medievals (GRESMED). Les seves línies de recerca se centren en l'estudi de l'escultura i la imatgeria medieval mallorquina i el col·lectiu dels imaginaires i els fusters durant la baixa edat mitjana. Ha realitzat estades de recerca al Centre d'études medievales de Montpellier, al Centre d'études supérieures de civilisation médiévale (Université de Poitiers - CNRS) i a la Universitat de Barcelona. Entre 2017 i 2020 ha participat en en el projecte i+D La casa medieval. Materiales para su estudio en Mallorca (HAR2016-77032-P) finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb la professora per a fer una tutoria

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
10296 - La Plàstica Medieval a Mallorca. L'Estudi Històric com a Fonament per a Identificar i Conèixer el Patrimoni
  • Màster Universitari de Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió2018-19
  • Màster Universitari en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió2021-22, 2022-23
10298 - Prospecció de l'Arquitectura
  • Màster Universitari de Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió2019-20
  • Màster Universitari en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió2020-21
10305 - Plans de Divulgació del Patrimoni
  • Màster Universitari en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió2020-21
20250 - Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art
20261 - Art Medieval I (1000-1250)
20263 - Fonts per a la Història de l'Art
20271 - Història de l'Urbanisme
20279 - Treball de Fi de Grau d'Història de l'Art
20281 - Art i Arquitectura a la Corona d'Aragó (1150-1530)
20287 - Iniciació a la Història de l'Art I: Antic i Medieval
21851 - Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Estudis medievals (GRESMED) Membre

Publicacions

Articles

CERDÀ GARRIGA, M.: Las imágenes de María en el gótico mallorquín. Tipologías y variantes iconográficas, Eikón / Imago, 2/3, 2013, p. 147-188.

CERDÁ GARRIGA, M.: Joyería femenina en el ámbito doméstico de la Mallorca medieval: siglo XV, Miscelánea Medieval Murciana, XXXVII, 2013, p. 71-79

CERDÀ GARRIGA, M. M.: Algunes notícies al voltant de les portes de la Llonja, Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 69, Palma, 2013. p. 121-129.

CERDÀ GARRIGA, M.: La influencia sarda en la imaginería del cristo gótico doloroso en Mallorca, Hortus Artium Medievalium, 20/1, 2014. p. 389-395.

BARCELÓ CRESPÍ, M.; CERDÀ GARRIGA, M.; JUAN VICENS, A.: In honorem et servicium divini cultus. Nous documents per a l'estudi de l'argenteria sacra en el trànsit a la modernitat, Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 70, 2014, p. 277-285.

CERDÀ GARRIGA, M.; JUAN VICENS, A.: La participación de los oficios de la construcción en las Germanías de Mallorca, Medievalismo, 25, 2015, p. 85-102.

SABATER REBASSA, T.; JUAN VICENS, A.; CERDÀ GARRIGA, M.: Las cartas náuticas de la Escuela Cartográfica Mallorquina. Aspectos artísticos y contexto productivo, Hortus Artium Medievalium, 22, 2016, p. 331-342.

CERDÀ GARRIGA, M.: L'inventari de béns de mestre Bartomeu Pol, fuster (1523), Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 72, 2016, p. 265-275.

CERDÀ GARRIGA, M.: "Mantella Ymaginis Marie Altaris Maioris". L'abillament de la Marededéu de la Seu segons els inventaris de la Sagristia major (1392-1420), Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 74, 2018, p. 257-267.

CERDÀ GARRIGA, M.: Los Salort (1429-1523). Una familia de carpinteros de la Mallorca bajomedieval, Anuario de Estudios Medievales, 49 (2), 2019, pp. 453-478.

CERDÀ GARRIGA, M.: Los inicios de la escultura ligera en Mallorca (siglos XV y XVI). Documentos, obras y talleres, Abside. Rivista di storia dell'arte, 1, 2019, pp. 17-46.

SABATER REBASSA, T.; CERDÀ GARRIGA, M.; JUAN VICENS, A.: Los ventanales de la casa medieval. Tipología, ubicación y cronología de los ejemplos mallorquines, Lexicon, Storie e Architettura in Sicilia, speciale n. 2, 2021, pp. 419-432.

CERDÀ GARRIGA, M.: Nuevas aportaciones sobre el taller de los Tosquella (1368-1446), imagineros mallorquines, Ars Longa, 30, 2021, pp. 33-49.

Capítols de llibres

CERDÀ GARRIGA, M., «La posada en valor del patrimoni fotogràfic. El cas de l'Arxiu fotogràfic d'EMAYA», a: XXIX Jornades d'Estudis Històrics Locals. Recuperació del Patrimoni Cultural a les Illes Balears, Institut d'Estudis Baleàrics, Palma, 2011. p. 131-142.

CERDÀ GARRIGA, M., «La promoció artística de la família Dusai al Santuari de Monti-sion de Porreres», aActes de les IV Jornades d'Estudis Locals de Porreres, Ajuntament de Porreres, Porreres, 2013. p. 85-97.

CERDÀ, M.; JUAN, A.: «La figura de Santo Domingo de Guzmán a través de les fonts literàries i de les arts plàstiques de l'edat mitjana», a CERDÀ, M.; JUAN, A.; SABATER, T. (coords.), Una lectura de la batalla de Muret (1213). Política, literatura i art en temps del catarisme, Edicions UIB, Govern de les Illes Balears, Palma, 2014.

CERDÀ, M.; JUAN, A.: «Noves iconografies al voltant de la mort i el dolor a la baixa edat mitjana», a CERDÀ, M.; JUAN, A.; SABATER, T. (coord.): Crisi: decadència o transformació? Problemàtiques i contextos a la baixa edat mitjana, Edicions UIB, Govern de les Illes Balears, Palma, 2014.

CERDÀ, M.; JUAN, A.: «Mestres i obres nòrdics a Mallorca: el cas de l'escultura», a CERDÀ, M.; JUAN, A.; SABATER, T. (coord.): Els mons nòrdic i mediterrani. Relacions artístiques i culturals entre els segles XVI i XVI, Edicions UIB, Govern de les Illes Balears, Palma, 2017.

CERDÀ, M.; JUAN, A.: «La representació del nu femení a l'edat mitjana», a CERDÀ, M.; JUAN, A.; SABATER, T. (coord.): La condició femenina a l'edat mitjana. Entre protagonisme i marginalitat, Edicions UIB, Govern de les Illes Balears, Palma, 2017.

SABATER REBASSA, S.; JUAN VICENS, A.; CERDÀ GARRIGA, M.: «GRESMED. Una aproximación interdisciplinar a la Edad Media en los grados de Humanidades a partir de iniciativas de grupos de investigación», a FECIES 2016, AEPC, Granada, 2016, p. 755-760.

MULET GUTIÉRREZ, M.J.; SABATER REBASSA, S.; JUAN VICENS, A.; CERDÀ GARRIGA, M.M.; ROMAN QUETGLES, R.J.; RUBÍ SASTRE, M.M.; SEBASTIÁN SEBASTIÁN, M.: «Indicadores de la eficiencia de las prácticas externas del Máster Universitario en Patrimonio Cultural (UIB) desde la perspectiva del alumnado», a FECIES 2016, AEPC, Granada, 2016, p. 749-754.

CERDÀ GARRIGA, M.: «La imatgeria medieval a Sencelles», a I Jornades d'Estudis Locals de Sencelles, Ajuntament de Sencelles, Sencelles, 2018, p. 497-510.

CERDÀ GARRIGA, M.: «La iconografia de la Mare de Déu de l'Esperança en l'art gòtic. L'exemple de la imatgeria mallorquina», a Actes de les Jornades Betlemístiques a Mallorca, Memòries de Patrimoni Cultural 2016-2017, Servei de Patrimoni Històric, Consell de Mallorca, Palma, 2018.

SABATER, T.; JUAN, A.; CERDÀ, M.: «La casa medieval. Materiales para su estudio en Mallorca (HAR2016-77032-P)», a Vestir la Arquitectura. XXII Congreso Nacional De Historia del Arte, Burgos, Universidad de Burgos, 2019, p. 1725-1729.

CERDÀ GARRIGA, M.: «La imatge de Maria a les portalades del gòtic mallorquí. Obres isolades i descontextualitzades» a Francesca Español, Joan Valero (Ed.), Ianua Coeli. Les portalades gòtiques a la Corona d'Aragó, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 2020, p. 289-297.

CERDÀ, M.; JUAN, A.: «Cases, castells i esglésies: els artesans que construïren la ciutat» a: SABATER REBASSA, T.; CERDÀ GARRIGA, M.; JUAN VICENS, A. (coord.): «Ciutat és congregació concordant de moltes persones». La ciutat a l’edat mitjana, Edicions UIB, Palma, 2020.

CERDÀ GARRIGA, M.: «Esculturas de devoción en la casa medieval mallorquina. Siglos XV-XVI» a: SABATER, T. (coord.): La casa medieval en Mallorca y el Mediterráneo. Elementos constructivos y decorativos, Ediciones Trea, Gijón, 2021, p. 127-145.

SABATER, T.; CERDÀ, M.; JUAN, A.: «Sobre construcción histórica de espacios medievales. Los orígenes de Can Balaguer (Palma) en su contexto urbano» a: SABATER, T. (coord.): La casa medieval en Mallorca y el Mediterráneo. Elementos constructivos y decorativos, Ediciones Trea, Gijón, 2021, p. 371-385.

CERDÀ GARRIGA, M.; JUAN VICENS, A.: «El ejercicio de la profesión constructiva en el conflicto de las Germanías. Mallorca, 1521-1523», a Arciniega García, Luis (coord.), Germanías e infraestructuras: concomitancias. València: Generalitat Valenciana, 2022, p. 181-213.

CERDÀ GARRIGA, M., «Els artesans de la fusta a la tardor de la Mallorca medieval. Aprenentatge i relacions artístiques», a Ramis Barceló, R. (ed.), El llindar de la modernitat: Mallorca a la tardor medieval i al Renaixement (1412-1598). Madrid: Sindéresis, 2024, pp. 751-774.

Llibres

Llibres autor

CERDÀ GARRIGA, M.: Fusters i imaginaires a la Mallorca medieval (1229-1520). Els artífexs de l'escultura en fusta, Anejos del Anuario de Estudios Medievales, 79, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2019.

Llibres edició

CERDÀ, M.; JUAN, A.; SABATER, T. (coord.): Una lectura de la batalla de Muret (1213). Política, literatura i art en temps del catarisme, Edicions UIB, Govern de les Illes Balears, Palma, 2014. ISBN: 978-84-8384-270-6 (ebook)

CERDÀ, M.; JUAN, A.; SABATER, T. (coord.): Crisi: decadència o transformació? Problemàtiques i contextos a la baixa edat mitjana, Edicions UIB, Govern de les Illes Balears, Palma, 2014. ISBN:  978-84-8384-297-3 (ebook)

CERDÀ, M.; JUAN, A.; SABATER, T. (coord.): Els mons nòrdic i mediterrani. Relacions artístiques i culturals entre els segles XVI i XVI, Edicions UIB, Institut d’Estudis Baleàrics, Palma, 2017. ISBN: 978-84-8384-355-0  (ebook)

CERDÀ, M.; JUAN, A.; SABATER, T. (coord.): La condició femenina a l’edat mitjana. Entre protagonisme i marginalitat, Edicions UIB, Institut d’Estudis Baleàrics, Palma, 2017. ISBN: 978-84-8384-357-4 (ebook)

SABATER REBASSA, T. ; CERDÀ GARRIGA, M.; JUAN VICENS, A. (coord.): «Ciutat és congregació concordant de moltes persones». La ciutat a l’edat mitjana, Edicions UIB, Palma, 2020. ISBN: 978-84-8384-432-8 (ebook)

Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB
Escolta