Botar al contingut
Escoltar
 

Pere Colet Rafecas

Pere Colet Rafecas

Pere Colet Rafecas

Currículum

Currículum breu

Pere Colet es llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona (1987) i doctor per la Universitat de les Illes Balears (1991). Va fer una una estància post-doctoral de dos anys a la School of Physics del Georgia Institute of Technology amb una beca post-doctoral Fulbright. A l'octubre de 1994 va ser contractat com a professor titular interí a la UIB. Al maig de 1995 va entrar la CSIC com a científic titular, passant a investigador el juny de 2005 i es professor d'investigació des de Maig de 2007. Es també professor associat de la UIB.

La seva activitat investigadora, de caràcter teòric e interdisciplinari, es desenvolupa dintre del contexte ampli de la física estadística i no lineal. Emprant les eines matemàtiques i metodològiques pròpies d'aquests camps, ha treballat en diferents temes que inclouen efectes de fluctuacions en sistemes òptics no lineals, temps d'encesa a làsers, sincronització d'oscil·ladors no lineals, efectes de retràs en làsers i en sistemes opto-electrònics amb re-alimentació, comunicacions codificades mitjançant làsers caòtics sincronitzats, coherència a xarxes de làsers, inestabilitats en sistemes extensos, formació de patrons, fluctuacions quàntiques en patrons òptics, estructures sostingudes per fluctuacions, dinàmica de fronts, formació d'estructures localitzades, utilització de solitons dissipatius per a processat d'informació, generació de microones de gran puresa espectral mitjançant oscil·ladors opto-electrònics, sistemes acoblats amb múltiples retrasos, sistemes amb temps de retràs depenent de l'estat i, mes recentment, l'estudi de la mobilitat humana emprant dades geolocalizades i els sistemes socio-técnics.

Te 111 articles científics a revistes indexades en el primer quartil (Q1) del Jounal of Citation Reports (JCR), incloent un article amb mes de 500 citacions segons el Web of Science (WoS) i uns altres quatre amb mes de 200. La llista de publicacions esta disponible a http://www.researcherid.com/rid/A-2472-2011. Segons dades del WoS d'octubre 2015, el conjunt de les publicacions tenen un total de 4031 citacions (3722 excloent les autocitacions), i estan citats a 2551 articles d'altres autors, amb un índex h=30. Des de 2010 te 26 articles en revistes JCR Q1, incloent un Nature Comm. i 6 Phys. Rev. Lett.

Segons dades de Google Scholar, https://scholar.google.es/citations?user=7BDoa9YAAAAJ&hl=en, les seves publicacions tenen un total de 5634 citacions incloent una publicació amb més de 800, una altre amb més de 400 i quatre més amb més de 200. Index h=35 i index I-10=86. El nombre de citacions des de 2010 es de 2582 amb h=24 y I-10=53.

Ha dirigit 4 tesis doctorals i n'està dirigint dues més. Als últims 10 anys ha estat investigador principal d'un projecte del Plan Nacional de Tecnologías Electrónica y de las Comunicaciones i ha participat en 7 projectes finançats per la Comissió Europea, 5 projectes del Plan Nacional, 2 accions especials, 2 xarxes temàtiques i 3 projectes autonòmics.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
01/10/2019 31/07/2020 dimarts 10.00 11.00 Despatx 210 IFISC, Edifici Instituts Universitaris d'Investigació,

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
11306 - Mètodes Estocàstics de Simulació
11002 - Processos Estocàstics
11444 - Treball de Fi de Màster

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21047 - Econofísica
11306 - Mètodes Estocàstics de Simulació
11002 - Processos Estocàstics

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
11002 - Processos Estocàstics
11019 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari de Física de Sistemes Complexos 2014-15
11306 - Mètodes Estocàstics de Simulació
11444 - Treball de Fi de Màster
21047 - Econofísica

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Grup de Física Interdisciplinària (GFI) Membre
Google+ UIB