Botar al contingut
Escolta

Dr. Pere Colet Rafecas

Dr. Pere Colet Rafecas
Professor associat
Física de la Matèria Condensada
 • Despatx 210segon pisServeis Cientificotècnics i IUR

Currículum

Currículum breu

Pere Colet es llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona (1987) i doctor per la Universitat de les Illes Balears (1991). Va fer una una estància post-doctoral de dos anys a la School of Physics del Georgia Institute of Technology amb una beca post-doctoral Fulbright. A l'octubre de 1994 va ser contractat com a professor titular interí a la UIB. Al maig de 1995 va entrar la CSIC com a científic titular, passant a investigador el juny de 2005 i es professor d'investigació des de Maig de 2007. Es també professor associat de la UIB.

La seva activitat investigadora, de caràcter teòric e interdisciplinari, es desenvolupa dintre del contexte ampli de la física estadística i no lineal. Emprant les eines matemàtiques i metodològiques pròpies d'aquests camps, ha treballat en diferents temes que inclouen efectes de fluctuacions en sistemes òptics no lineals, temps d'encesa a làsers, sincronització d'oscil·ladors no lineals, efectes de retràs en làsers i en sistemes opto-electrònics amb re-alimentació, comunicacions codificades mitjançant làsers caòtics sincronitzats, coherència a xarxes de làsers, inestabilitats en sistemes extensos, formació de patrons, fluctuacions quàntiques en patrons òptics, estructures sostingudes per fluctuacions, dinàmica de fronts, formació d'estructures localitzades, utilització de solitons dissipatius per a processat d'informació, generació de microones de gran puresa espectral mitjançant oscil·ladors opto-electrònics, sistemes acoblats amb múltiples retrasos, sistemes amb temps de retràs depenent de l'estat i, mes recentment, l'estudi de la mobilitat humana emprant dades geolocalizades i els sistemes socio-técnics.

Te 111 articles científics a revistes indexades en el primer quartil (Q1) del Jounal of Citation Reports (JCR), incloent un article amb mes de 500 citacions segons el Web of Science (WoS) i uns altres quatre amb mes de 200. La llista de publicacions esta disponible a http://www.researcherid.com/rid/A-2472-2011. Segons dades del WoS d'octubre 2015, el conjunt de les publicacions tenen un total de 4031 citacions (3722 excloent les autocitacions), i estan citats a 2551 articles d'altres autors, amb un índex h=30. Des de 2010 te 26 articles en revistes JCR Q1, incloent un Nature Comm. i 6 Phys. Rev. Lett.

Segons dades de Google Scholar, https://scholar.google.es/citations?user=7BDoa9YAAAAJ&hl=en, les seves publicacions tenen un total de 5634 citacions incloent una publicació amb més de 800, una altre amb més de 400 i quatre més amb més de 200. Index h=35 i index I-10=86. El nombre de citacions des de 2010 es de 2582 amb h=24 y I-10=53.

Ha dirigit 4 tesis doctorals i n'està dirigint dues més. Als últims 10 anys ha estat investigador principal d'un projecte del Plan Nacional de Tecnologías Electrónica y de las Comunicaciones i ha participat en 7 projectes finançats per la Comissió Europea, 5 projectes del Plan Nacional, 2 accions especials, 2 xarxes temàtiques i 3 projectes autonòmics.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
11001 - Sistemes Dinàmics i Caos
 • Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos2021-22
11002 - Processos Estocàstics
11306 - Mètodes Estocàstics de Simulació
 • Màster Universitari de Física Avançada i Matemàtica Aplicada2018-19, 2019-20
 • Màster Universitari de Física de Sistemes Complexos2018-19, 2019-20
 • Màster Universitari en Física Avançada i Matemàtica Aplicada2020-21, 2021-22
 • Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos2020-21, 2021-22
11444 - Treball de Fi de Màster
 • Màster Universitari de Física de Sistemes Complexos2018-19
 • Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos2021-22, 2022-23
11925 - Mètodes de Simulació
 • Màster Universitari en Física Avançada i Matemàtica Aplicada2022-23
 • Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos2022-23
11933 - Ciències Socials Computacionals
 • Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos2022-23
11939 - Modelització sobre la Base de Sistemes Complexos en Economia
 • Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos2022-23
21047 - Econofísica

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Grup de Física Interdisciplinària (GFI) Membre
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB