Botar al contingut
Escoltar
 

Dr. Joan Alfred Amer Fernández

personal.uib.cat/joan.amer
Dr. Joan Alfred Amer Fernández
Professor contractat doctor interí
Teoria i Història de l'Educació

Dr. Joan Alfred Amer Fernández

personal.uib.cat/joan.amer

Currículum

Currículum breu

Llicenciat i Doctor en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Des de 2010 és Professor del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques. Investigador postdoctoral a Lancaster University (Regne Unit) del 2006 al 2008.

Pertany al Grup de Recerca GIFES (Grup d'Investigació i Formació Educativa i Social)(http://gifes.uib.eu). Treballa en els àmbits dels programes familiars basats en evidència, la pedagogia social, la sociologia de la família i de l'educació i la investigació qualitativa. Anteriorment treballà en l'àmbit de la sociologia del turisme.

Selecció de publicacions recents:

Ballester, L., Valero, M., Orte, C., Amer, J. (2018). An analysis of family dynamics: a selective substance abuse prevention programme for adolescents. European Journal of Social Work, 21, 3, 1-13

Orte, C., Ballester, L., Amer, J., & Vives, M. (2017). Training of practitioners and beliefs about family skills in family-based prevention programmes. British Journal of Guidance and Counselling, 45, 5, 573-582.

Valero, M., Ballester, L., Orte, C., & Amer, J. (2017). Meta-analysis of family-based selective prevention programs for drug consumption in adolescence. Psicothema, 29, 3, 299-305.

Orte, C., Ballester, L., Amer, J., & Vives, M. (2016). Quality of implementation in an evidence-based family prevention program: 'The Family Competence Program'. Psychosocial Intervention, 25, 2, 95-101.

Orte, C., Ballester, L., Vives, M., Amer, J., & March, M.X. (2016). Cultural adaptation of family evidence-based drug prevention programs in Spain. In M. Israelashvili & J.Romano (Eds.). The Cambridge Handbook of International Prevention Science. Cambridge: Cambridge University Press.

Orte, C., Ballester, L., Amer, J., & Vives, M. (2015). Assesing the role of facilitators in evidence-based family prevention programs via Delphi technique. Families in Society, The Journal of Contemporary Social Services, 95, 4, 236-244.

Orte, C., Ballester, L. & Amer, J. (2015). The Strengthening Families Program in Spain: A long-term evaluation. Journal of Children's Services, 10,2, 101-119

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
09/09/2019 30/06/2020 divendres 12.30 13.30 B204 Edif. Guillem Cifre de Colonya

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21900 - Fonaments de la Societat Contemporània
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social
10985 - Investigacions Sociològiques i Antropològiques Avançades sobre Família i...
11048 - Pràctiques d'Intervenció amb Infància, Adolescència i Família
10990 - Treball de Fi de Màster (Investigador)
10905 - Treball de Fi de Màster (Professional)
11050 - Treball de Fi de Màster Orientat Al Desenv. de la Cap. Investigadora Avanç

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10604 - Desenvolupament Turístic i Impacte Social i Cultural
  • Màster Universitari d'Economia del Turisme i Medi Ambient 2014-15
  • Màster Universitari de Relacions Euromediterrànies 2014-15
10905 - Treball de Fi de Màster (Professional)
10985 - Investigacions Sociològiques i Antropològiques Avançades sobre Família i...
10989 - La Investigació Qualitativa
10990 - Treball de Fi de Màster (Investigador)
21900 - Fonaments de la Societat Contemporània
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Investigació i formació educativa i social (GIFES) Membre
Google+ UIB