Botar al contingut
Obert el termini d'admissió per canvi de seu
Del 13 de maig a les 9.30 h al 31 de maig a les 23.59 h de 2024

Dr. Mario Valera Pozo

Dr. Mario Valera Pozo
Professor ajudant doctor
Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 • Despatx A-212segon pisGuillem Cifre de Colonya

Currículum

Currículum breu

12/9/2023 - Actualitat Universitat de les Illes Balears (Palma de Mallorca)
Professor ajudant doctor del departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació (temps complet).

12/9/2022 - 11/9/2023 Universitat de les Illes Balears (Palma de Mallorca)
Professor associat del departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació (5 hores setmanals).

1/4/2022 - 10/9/2023 Institut de Recerca i Innovació Educativa-Universitat de les Illes Balears (Palma de Mallorca)
Tècnic superior en suport a la recerca.

19/10/2018 - Actualitat Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (Palma de Mallorca)
Professor de l'Especialista Universitari en Audició i Llenguaje, impartint el mòdul 'Dificultades de lenguaje derivadas de la falta de input: alumnado recién llegado y dificultades sociales'.

13/09/2017 - 15/3/2022 Universidat de les Illes Balears (Palma de Mallorca)
Investigador, beca de Formació al Professorat Universitari (FPU) del MECD, en el departament de Pedagogia Aplicada y Psicologia de l'Educació.

Funcions: desenvolupament del projecte d'investigació 'Acoso escolar asociado a trastornos del lenguaje: indicadores y predictores' y suport al departament.

20/07/2016 - 30/06/2017 Universitat de les Illes Balears (Palma de Mallorca)
Professor universitari. Impartint les assignatures:

· 'Psicologia de l'Educació' en el Grau d'Educació Infantil. Grups de matí i horabaixa.

· 'Psicologia del Desenvolupament al llarg del cicle vital II' en el Grau de Psicologia. Grups de matí i horabaixa en classes pràctiques.

· 'Psicologia de l'Educació' fins el final del quatrimestre en el Grau de Psicologia. Grup d'horabaixa en classes teòriques.

· 'Psicología del Desenvolupament al llarg del cicle vital I' fins el final del quatrimestre en el Grau de Psicologia. Grups de matí en classes pràctiques.

29/4/2016 - 30/6/2016 Freelance (Manacor, Cala Millor y Son Servera)
Psicòleg. Cubrint de forma temporal beques de Psicología y Pedagogía del MECD i alguns casos individuals.

5/5/2015 - 30/4/2016 ISEP Clínic Mallorca 1 (Palma de Mallorca)
Psicòleg. Centre sanitari nº 4021. Responsable del centre: María Luisa Regadera Pineda.

Funcions: intervenció y assesorament psicològic en adults e infanto-juvenil (més de 35 casos). Impartició de xerrades i tallers. Escola d'estiu amb nens d'entre 7 i 15 anys (mòduls d'habilitats socials, gestió emocional, memòria y tècniques d'estudi).

14/11/2013 - 30/9/2014 Universitat de les Illes Balears (Palma de Mallorca)
Investigador, beca de col.laboració del MECD, en el departament de Pedagogia Aplicada y Psicologia de l'Educació.

Funcions: desenvolupament del projecte d'investigació 'Habilidades sociales en preadolescentes con Trastorno Específico del Lenguaje' (ja publicat) i suport al departament.

19/11/2012 - 5/9/2013 Universitat de les Illes Balears (Palma de Mallorca)
Investigador, beca d'alumne col.laborador de la Universitat de les Illes Balears, amb el doctor Eduardo Rigo Carratalá.

Funcions: aplicació y correcció de proves psicomètriques en adolescents i suport al tutor.


EDUCACIÓ Y FORMACIÓ

2017 - 2023 Universitat de les Illes Balears (Palma de Mallorca)
Doctorat en Educació amb mencions internacional i cum laude. Estància: Universidad Nacional de Colombia, Seu Bogotà.

2018 Institut de Recerca i Innovació Educativa de la UIB (Palma de Mallorca)
Expert Universitari en 'Tècniques Docents Universitàries'.

2015 - 2017 Universitat de las Illes Balears (Palma de Mallorca)
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària. Pràctiques: Hospital Psiquiàtric, Unitat de Mitja Estada Galatzó (8 mesos).

2015 Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (Palma de Mallorca)
Expert Universitari en 'Autoconeixement, Emocions i Diàleg en el Segle XXI'.

2010 - 2014 Universitat de les Illes Balears (Palma de Mallorca)
Graduat en Psicologia. Pràctiques: Hospital de dia de l'Hospital Son Llàtzer (4 mesos).

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
11883 - Atenció Educativa a les Dificultats Emocionals, Socials i de Conducta
 • Màster Universitari en Investigació i Intervenció Psicoeducativa2022-23
22107 - Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
 • Grau d'Educació Primària2021-22
22110 - Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial
 • Grau d'Educació Primària2022-23
22119 - Intervenció Psicoeducativa en les Dificultats del Llenguatge en el Context Escolar
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
 • Grau d'Educació Primària2021-22
22144 - Intervenció Educativa en els Problemes del Llenguatge i l'Audició
 • Grau d'Educació Primària2021-22
22164 - Pràctiques de Menció: Audició i Llenguatge
 • Grau d'Educació Primària2021-22
22201 - Psicologia del Desenvolupament

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DEL) Membre

Publicacions

 • Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., Sánchez-Azanza, V. A., Valera-Pozo, M. (2022). Flipped classroom post-COVID-19 para alumnado universitario. En S. Olmos-Migueláñez et al. (Eds). La influencia de la tecnología en la investigación educativa pospandemia. Octaedro Editorial. https://octaedro.com/libro/la-influencia-de-la-tecnologia-en-la-investigacion-educativa-pospandemia/
 • Sureda-García, I., Valera-Pozo, M., Sánchez-Azanza, V., Aguilar-Mediavilla, E., Adrover-Roig, D. (2021). Associations Between Self, Peer, and Teacher Reports of Victimization and Social Skills in School in Children With Language Disorders. Frontiers in Psychology, 12:718110. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.718110
 • Valera-Pozo, M., Flexas, A., Servera, M., Aguilar-Mediavilla, E., Adrover-Roig, D. (2021). Long-Term Profiles of Bullying Victims and Aggressors: A Retrospective Study. Frontiers in Psychology. 12:631276https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.631276
 • Esteller-Cano, A., Buil-Legaz, L., Perez-Castelló, J. A., López-Penadés, R., Sanchez-Azanza, V., Sureda-García, I., Valera-Pozo, M., Flexas, A., Aguilar-Mediavilla, E., and Adrover-Roig, D. (2021). California Bullying Victimization Scale-Retrospective (CBVS-R): Validation of the Spanish Adaptation. Psicothema 33(2). https://doi.org/10.7334/psicothema2020.407
 • Guirado-Moreno, J. L., Sánchez-Azanza, V., Adrover-Roig, D., Valera-Pozo, M., Aguilar-Mediavilla, E. (2021). Intervención en el control inhibitorio en niños con y sin trastorno de lenguaje dentro del aula. Revista de Investigación en Logopedia, 11, 115-128.
 • Valera Pozo, M, Adrover-Roig D, i Aguilar-Mediavilla, E (2020). Variables socials com a factors de risc, factors de protecció i dificultats conseqüents als trastorns del llenguatge: una visió holística. Llengua, Societat i Comunicació, 18, 103-117.
 • Valera-Pozo, M., Adrover-Roig, D., Pérez-Castelló, J. A., Sanchez-Azanza, V. A., Aguilar-Mediavilla, E. (2020). Behavioral, Emotional and School Adjustment in Adolescents with and without Developmental Language Disorder (DLD) Is Related to Farmily Involvement. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17.
 • Sureda-García, I., Valera-Pozo, M., & Aguilar-Mediavilla, E. (2019). Afectación del lenguaje debido a variables sociales y emocionales. In E. Aguilar-Mediavilla & A. Igualada (Eds.), Dificultades del lenguaje en los trastornos del desarrollo, Vol. III: Factores de riesgo y dificultades comórbidas (pp. 71–124). Barcelona: Editorial UOC.
 • Valera-Pozo, M., Buil-Legaz, L., Rigo-Carratalà, E., Casero-Martínez, A., Aguilar-Mediavila, E. (2016). Habilidades sociales en preadolescentes con trastorno específico del lenguaje. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 36(2), 55-63.
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB
Escolta