Botar al contingut
Escoltar
 

Dra. Gemma Tur Ferrer

personal.uib.cat/gemma.tur
Dra. Gemma Tur Ferrer
Professora contractada doctora interina
Didàctica i Organització Escolar

Dra. Gemma Tur Ferrer

personal.uib.cat/gemma.tur

Currículum

Currículum breu

Gemma Tur és mestra (UIB, 1998), llicenciada en Ciències de l'Educació (UNED, 2006), Màster en e-Learning i Gestió del Coneixement (UIB, 2011) i, doctora en Tecnologia Educativa per la Universitat de les Illes Balears (2013).

La seva activitat principal a la Universitat se centra en la coordinació a la Seu Universitària d'Eivissa i Formentera de diversos programes universitaris des de 2009: Grau d'Educació Infantil i d'Educació Primària (des de 2009); Màster de Formació del Professorat, des de 2009; Universitat Oberta per a Majors (UOM), des de 2008; i, Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera (EEF), des de 2014.

Des de 2006 és professora associada de la UIB a la seu d'Eivissa, i actualment forma part del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació. Imparteix classes de diverses assignatures del departament en els Graus d'Educació Infantil (2009-2012) i ​​d'Educació Primària (des de 2013). A més, també imparteix una assignatura del Màster de Formació del Professorat així com diversos mòduls i tallers a la UOM i la UEEF. Abans de la seva docència a la Universitat, va ser mestre d'anglès d'Educació Primària durant deu anys (1999-2009).

La seva recerca està centrada en la tecnologia educativa, principalment, en la formació docent inicial. Els seus temes se centren en els ePortafolis, Entorns Personals d'Aprenentatge, i en general, les TIC i la web social per a l'aprenentatge. Des de 2013 col·labora en investigació amb el Grup de Tecnologia Educativa. Ha assistit a nombrosos congressos en els quals ha presentat comunicacions sobre la seva investigació, especialment relacionada amb el caràcter innovador de la seva docència. Té algunes publicacions en revistes científiques que mostren l'evolució del seu treball en els últims anys.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
02/09/2019 31/08/2020 dimecres 12.30 14.30 Despatx 1

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22100 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular
22122 - Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament -Aprenen. en l'EP
22164 - Pràctiques de Menció: Audició i Llenguatge
22166 - Pràctiques de Menció: Educació Física
22167 - Pràctiques de Menció: Educació Musical i Artística
22168 - Pràctiques de Menció: Llengua Estrangera (anglès)
22163 - Pràctiques de Menció: Suport Educatiu
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
22104 - TIC Aplicades a l'Educació Primària
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
11066 - Desenvolupament Professional del Docent en Relació a les TIC
10984 - Investigació i Innovació Educativa
10750 - Investigació i Innovació Educativa
10866 - Investigació i Innovació Educativa
10848 - Investigació i Innovació Educativa
10873 - Investigació i Innovació Educativa
10880 - Investigació i Innovació Educativa
10736 - Investigació i Innovació Educativa
10702 - Investigació i Innovació Educativa
10887 - Investigació i Innovació Educativa
10841 - Investigació i Innovació Educativa
10757 - Investigació i Innovació Educativa
10643 - Investigació i Innovació Educativa
10123 - Investigació i Innovació Educativa
11055 - Pràctiques Externes
10693 - Processos i Contextos Educatius
11056 - Treball de Fi de Màster
10704 - Treball de Fi de Màster

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10119 - Complement de l'Especialitat de Tecnologia i Informàtica 2: Contextualitzac
 • Màster Universitari de Formació del Professorat 2017-18
10639 - Complement de l'Especialitat de Ll. i Lit.Catalana/ Ll. i Lit. Castellana 2
10643 - Investigació i Innovació Educativa
 • Màster Universitari de Formació del Professorat 2018-19
10693 - Processos i Contextos Educatius
10698 - Complement de l'Especialitat de Matemàtiques 2: Contextualització de les ..
10702 - Investigació i Innovació Educativa
 • Màster Universitari de Formació del Professorat 2018-19
10704 - Treball de Fi de Màster
10732 - Complement de l'Especialitat de Tecnologia de Serveis 2: Contextualització
10736 - Investigació i Innovació Educativa
 • Màster Universitari de Formació del Professorat 2018-19
10739 - Complement de l'Especialitat de Tecnologia Industrial 2: Contextualització
 • Màster Universitari de Formació del Professorat 2015-16
10746 - Complement de l'Especialitat de Geografia i Història 2: Contextualització..
10750 - Investigació i Innovació Educativa
 • Màster Universitari de Formació del Professorat 2018-19
10753 - Complement de l'Especialitat de Biologia i Geologia 2: Contextualització...
10757 - Investigació i Innovació Educativa
 • Màster Universitari de Formació del Professorat 2018-19
10837 - Complement de l'Especialitat de Dibuix i Disseny 2: El contingut ...
 • Màster Universitari de Formació del Professorat 2017-18
10841 - Investigació i Innovació Educativa
 • Màster Universitari de Formació del Professorat 2018-19
10844 - Complement de l'Especialitat d'Edcuació Física i Esportiva 2: El contin ...
 • Màster Universitari de Formació del Professorat 2017-18
10848 - Investigació i Innovació Educativa
 • Màster Universitari de Formació del Professorat 2018-19
10862 - Complement de l'Especialitat de Física i Química 2: Contextualització ...
10866 - Investigació i Innovació Educativa
 • Màster Universitari de Formació del Professorat 2018-19
10869 - Complement de l'Especialitat de Filosofia 2: Contextualització de les ...
10876 - Complement de l'Especialitat d'Orientació Educativa 2: Contextualització...
10880 - Investigació i Innovació Educativa
 • Màster Universitari de Formació del Professorat 2018-19
10883 - Complement de l'Especialitat d'Anglès i Alemany 2: Contextualització de..
10887 - Investigació i Innovació Educativa
 • Màster Universitari de Formació del Professorat 2018-19
10980 - Complement de l'Especialitat de Música 2: Contextualització de les matèries
11055 - Pràctiques Externes
 • Màster U. de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2018-19
11066 - Desenvolupament Professional del Docent en Relació a les TIC
 • Màster U. de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement 2018-19
22024 - Pràcticum I (0-3)
22025 - Mitjans i Recursos Tec. en el Procés d'Ensenyament-Aprenentatge en la P.I.
22030 - Pràcticum II (3-6)
22031 - Treball de Fi de Grau d'Educació Infantil
22033 - Llengua Anglesa: Aspectes Formals i Comunicatius
22035 - Llengua i Cultura Anglesa
22037 - Comunicació Audiovisual i Multimèdia en Educació Infantil
22100 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular
22122 - Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament -Aprenen. en l'EP
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
22163 - Pràctiques de Menció: Suport Educatiu
22164 - Pràctiques de Menció: Audició i Llenguatge
22166 - Pràctiques de Menció: Educació Física
22167 - Pràctiques de Menció: Educació Musical i Artística
 • Grau d'Educació Primària 2018-19
22168 - Pràctiques de Menció: Llengua Estrangera (anglès)
 • Grau d'Educació Primària 2017-18

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Tecnologia educativa (GTE) Col·laboradora
Google+ UIB