Botar al contingut
Escoltar
 

Dr. Miguel Cornelles Soriano

Dr. Miguel Cornelles Soriano
Contractat Ramón y Cajal
Institut de Física Interdisciplinar i Sistemes Complexos (IFISC)

Dr. Miguel Cornelles Soriano

Currículum

Currículum breu

Miguel C. Soriano (Miguel Cornelles Soriano) té un lloc de professor ajudant doctor a l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC) ​. Els seus principals interessos de recerca inclouen l'estudi experimental i teòric de làsers semiconductors subjectes a realimentació òptica retardada, i la caracterització experimental i modelatge teòric de les propietats de sincronització de làsers semiconductors en règim caòtic. Les seves línies addicionals d'investigació cobreixen temes com ara el processament de la informació basada en la computació en reservoris i la dinàmica no lineal.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
07/02/2020 29/05/2020 divendres 12.00 13.00 106

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2018-19

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
11013 - Fotònica no Lineal
11444 - Treball de Fi de Màster

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
21039 - Fotònica: Làsers i Aplicacions
11013 - Fotònica no Lineal

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
11013 - Fotònica no Lineal
11444 - Treball de Fi de Màster
20101 - Física
20353 - Mecànica
  • Grau d'Edificació 2014-15
  • Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 2014-15
21039 - Fotònica: Làsers i Aplicacions
21400 - Física I
22403 - Electromagnetisme i Ones
  • Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 2014-15

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Física Experimental de Sistemes Complexos (FESC) Membre
Google+ UIB