Botar al contingut
Obert el termini d'admissió per canvi de seu
Del 13 de maig a les 9.30 h al 31 de maig a les 23.59 h de 2024

Dra. Laura Mariño Pérez

Dra. Laura Mariño Pérez
Professora contractada doctora
Química Física
  • Despatx QF121primer pisMateu Orfila i Rotger (Química)

Currículum

Currículum breu

Professora Contractada Doctora del Departament de Química (àrea de Química Física) de la Universitat de les Illes Balears des de l'any 2023.

Activitat investigadora. La meva investigació se centra en l'estudi de proteïnes, principalment proteïnes intrínsecament desordenades (IDPs), mitjançant la combinació de diferents tècniques biofísiques, destacant la Ressonància Magnètica Nuclear (RMN).

2013-2019: Màster i Doctorat (UIB). Vaig estudiar com la glicació, una modificació postraduccional, afecta la funció, estructura i tendència a l'agregació de la lisozima i l'alfa-sinucleïna (aS), aquesta darrera implicada en el desenvolupament de la malaltia de Parkinson (EP). Per dur a terme aquests estudis vaig utilitzar diferents tècniques biofísiques (espectroscòpia UV-Vis, de fluorescència i RMN, microscòpia de força atòmica i espectrometria de masses, etc). Aquest doctorat va ser finançat per una beca autonòmica i la beca estatal FPU. Vaig poder realitzar dues estades curtes, una al grup del Dr. Tompa (Bèlgica) i una altra al grup de la Dra. Jensen (França), totes dues finançades per les beques de mobilitat de la FPU i aquesta darrera amb una beca addicional de mobilitat local.

2020-2022: Estada postdoctoral (França). Em vaig especialitzar en utilitzar RMN per estudiar IDPs. Vaig aprendre a realitzar experiments de RMN de relaxació (R1, R2 i HetNOE) i de dispersió de la relaxació (R1rho, CPMG o CEST). A més, també em vaig especialitzar en cristal·lografia de proteïnes i en mutacions puntuals en aquestes biomolècules. El sistema d'estudi incloïa les proteïnes d'acoblament JNK Interacting Protein 1 (JIP1) i 2 (JIP2), que intervenen en la transferència de senyals entre quinases. Aquesta estada postdoctoral va ser finançada per la Fondation pour la Recherche Mèdicale (FRM).

Des de l'any 2022 soc part del grup de recerca REACMOL. Ara tenc la intenció d'ampliar la línia de recerca actual del grup aplicant els mètodes i tècniques apreses durant la meva estada postdoctoral. M'agradaria incloure l'estudi de com la glicació afecta els mecanismes moleculars que tenen papers crítics a la patogènesi de l'EP, com ara: el transport de dopamina (incloent-hi la interacció de l'aS amb vesícules i/o membranes); la cascada molecular inflamatòria (a través de la interacció amb el RAGE) i la coagregació de proteïnes.

Tota aquesta activitat investigadora m'ha permès participar a més de 28 congressos nacionals i internacionals amb pòsters i comunicacions orals, sent ponent convidada a 2 d'ells. A més, he rebut diversos premis autonòmics i nacionals per la meva investigació.

Activitat docent. Des de la meva etapa predoctoral he participat en feines docents. He impartit docència al Grau de Química, al Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i al Grau d'Educació Primària de la UIB. A nivell de postgrau, he impartit docència al Màster en Ciència i Tecnologia Química de la UIB. A més, he participat a 8 projectes, 6 conferències i 3 publicacions d'innovació docent.

Des de la meva etapa predoctoral he participat activament en l'organització d'activitats de divulgació científica (Demolab, Ciència per a Tothom o EstalQUIM) i a l'Olimpíada de Química autonòmica.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb la professora per a fer una tutoria

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
11364 - Enzims i Catàlisi Enzimàtica
11367 - Experimentació en Química Biològica
  • Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química2020-21
21402 - Laboratori General de Química I
21404 - Química II
21405 - Laboratori General de Química II
21418 - Química Física III
21423 - Experimentació Química Física
21428 - Laboratori de Química Avançada
21429 - Laboratori Integrat de Química
22405 - Química

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Reactivitat molecular (ReacMol) Membre
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB
Escolta