Botar al contingut

Dra. Aina Maria Yáñez Juan

Dra. Aina Maria Yáñez Juan
Catedràtica d'universitat
Infermeria

Currículum

Currículum breu

Aina M. Yáñez, biòloga (Universitat de Barcelona, 1996), psicòloga (UIB, 2020), epidemiòloga (Universitat de Rotterdam, 2002) i doctora en Medicina (Universitat Autònoma de Barcelona, 2007), és catedràtica de bioestadística a la UIB i professora d'estadística, epidemiologia i salut pública al departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIB des de 2010. Ha supervisat nombroses tesis de màster i doctorat. És codirectora del Màster en Recerca i Innovació en Salut de la UIB des de 2019.

Experta en metodologia i anàlisi estadística avançada, la Dra. Yáñez ha realitzat importants contribucions en recerca en hospitals i Atenció Primària, incloent el disseny i implementació d'assaigs clínics durant uns 20 anys, abans de la seva posició a la universitat (2010). A més, compta amb experiència internacional en dues prestigioses universitats europees (Netherlands Institute for Health Sciences a Rotterdam University i al Centre for Cognitive Ageing and Cognitive Epidemiology a Edinburgh University).

Des de 2016, la Dra. Yáñez ha estat líder del grup de recerca 'Salut Global' de la UIB i és membre de la Xarxa de Prevenció d'Atenció Primària i Promoció de la Salut (redIAPP). Les seves àrees principals de recerca es centren en els patrons d'estil de vida (dieta, activitat física, tabaquisme, sedentarisme) i la seva influència en el desenvolupament de malalties cròniques com l'obesitat, la diabetis, la malaltia pulmonar obstructiva crònica, els trastorns de salut mental i les malalties cardiovasculars. Ha liderat i participat en nombrosos projectes de recerca competitives, publicat més de 100 articles de recerca, la majoria d'ells en revistes d'alta qualitat indexades a JCR, i presentat en 80 conferències amb ponències, comunicacions i pòsters.

Ha estat reconeguda amb dos períodes de recerca de sis anys per part de la Comissió Nacional per a l'Avaluació de l'Activitat Investigadora (CNEAI).

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
10/04/2024 26/07/2024 dilluns 12.00 14.00 Despatx 202. Edifici Margalida Comas i Camps

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2024-25

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
11120 - Metodologia de la Investigació Quantitativa en Salut
11137 - Salut Global i Educació per al Desenvolupament
  • Màster Universitari en Investigació en Salut i Qualitat de Vida2019-20
11138 - Treball de Fi de Màster
11834 - Metodologia de la Investigació Quantitativa en Salut
  • Màster Universitari en Investigació i Innovació en Salut2022-23, 2023-24
11836 - Seminaris d'Investigació
  • Màster Universitari en Investigació i Innovació en Salut2022-23, 2023-24
11837 - Disseny i Avaluació d'Intervencions Complexes en l'Àmbit de la Salut Pública Global
  • Màster Universitari en Investigació i Innovació en Salut2022-23, 2023-24
11858 - Maneig i Anàlisi de Dades Quantitatives
  • Màster Universitari en Investigació i Innovació en Salut2022-23, 2023-24
11861 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari en Investigació i Innovació en Salut2022-23, 2023-24
21304 - Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
21692 - Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
22706 - Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut
22709 - Epidemiologia, Salut Pública i Comunitària
22730 - Treball de Fi de Grau d'Infermeria
22754 - Treball de Fi de Grau d'Infermeria
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB
Escolta