Botar al contingut
Obert el termini de la convocatòria ordinària d'admissió general a grau
Del 3 de juny a les 9.30 h al 3 de juliol a les 21 hores

Dr. Ivan Alonso De Miguel

Dr. Ivan Alonso De Miguel
Professor contractat doctor
Enginyeria Mecànica
  • Despatx F119 / Associats i convidatsprimer pisMateu Orfila i Rotger (Física)
  • Despatx AX001planta baixaMateu Orfila i Rotger (Química)

Currículum

Currículum breu

2022.- Professor Contractat Interí del Departament d´Enginyeria Industrial i Construcció de la Universitat de les Illes Balears. Docència pròpia de l´àrea d´Enginyeria Mecànica, incloent estudis de grau i Màster. Adreça de diversos treballs de fi de Màster i de grau. Participació en projectes de recerca amb el grup GREEN (Green Hysland i AppSun). Revisor de número especial de revista Solar.

2020.- Professor ajudant Doctor del Departament d´ enginyeria Industrial i Construcció de la Universitat de les Illes Balears. Docència pròpia de l´àrea d´enginyeria mecànica, incloent estudis de Grau i Màster. Direcció de diversos treballs de fi de Màster i de Grau. Participació en projectes de recerca amb el grup GREEN. Codirector del comitè científic del CIES'2022.

09/2019.- Professor ajudant del departament de física de la Universitat de les Illes Balears. Docència pròpia de l´ àrea de d´enginyeria mecànica, incloent estudis de grau i Màster. Membre del grup de recerca Grup de Recerca en Enginyeria ENergètica (GREEN)

01/2019- Professor associat del departament de física aplicada de la Universitat de Valladolid. Docència de física en el grau d´enginyeria informàtica. Classes teòriques i pràctiques en laboratori. Docència de física en el grau d´ òptica i optometria. Classes pràctiques en laboratori.

01/11/2016 - 30/06/2018.- Investigador postdoctoral en el grup SWIFT de la Universitat de Burgos. En aquest període de temps, vaig dur a terme diverses tasques: 1) Estudi paramètric de diferents materials, potencials candidats per ser emprats com material de canvi de fase (PCM) en un panell solar híbrid per emmagatzemar energia solar tèrmica en forma de calor latent. 2) Modelització del procés de solidificació i fusió mitjançant CFD ANSYS FLUENT. 3) Contribució al disseny i construcció i posada en marxa d´un panell solar híbrid amb PCM. 5) Contribució al disseny, construcció i posada en marxa d´un panell solar híbrid amb PCM i heat pipes. 6) Desenvolupament d´ un Kit isolar Híbrid amb acumulació de calor per espais habitables mòbils. 7) Disseny i construcció d´ un banc de proves per testejar heat pipes per la realització del TFG.

01/06/2015 - 31/10/2016.- Investigador postdoctoral en el grup de Recerca Cretan
Matter Waves de IESL-FORTH. Vaig exercí la meva tasca com investigador postdoctoral sobre experiments en la Condensació Bose-Einstein de gas de rubidio 87. La meva tasca inicialment estava encaminada al estudi de las propietats de dits condensats en situacions de no equilibri, en las quals es poden observar fluctuacions de fase de la funció de onda macroscòpica i densitat del número de partícules.

30/06/2009 - 01/08/2014.- Estudiant de doctorat amb contracte FPI finançat per la Junta de Castilla y León. Durant aquest període de temps, la meva tasca va consistir en: 1) l´estudi experimental de les propietats termodinàmiques de mescles líquides de amines con cetones, per contribuir al projecte de recerca TOM (Thermodynamics of Organics Mixtures). Aquest projecte es un projecte a molt llarg plaç, realitzat per diversos investigadors del món, que cerca crear una base de dades contingent propietats termodinàmiques de diferents mescles, amb l´objectiu últim de trobar paràmetres de contribució de grups i poder realitzar prediccions. 2) el estudi teòric de dites mescles aplicant el modelo de mescles associades ERAS i el model de contribució de grups DISQUAC. 3) la participació, entre las dades 1/1/2011 y 31/12/2013, en el projecte de recerca finançat per el MICCIN, 'INVESTIGACIÓN SOBRE LA VALIDEZ DE LA HIPÓTESIS DE LA MEZCLA AL AZAR EN LOS SITEMAS ALCOHOL+POLIETER, +CETONA O + AMINA' 4) la docència de la assignatura de pràctiques en laboratori 'TÉCNICAS EXPERIMENTALES EN FÍSICA II', del grau en Física de la Universitat de Valladolid. 5) Escriptura i defensa de la meva tesis doctoral

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
11316 - Màquines i Motors Tèrmics
11317 - Tecnologia de Màquines Hidràuliques
  • Màster Universitari en Enginyeria Industrial2020-21
11328 - Qualitat Industrial
11329 - Treball de Fi de Màster
22396 - Pràctiques Externes I d'Enginyeria Electrònica Industrial
  • Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica2022-23
22397 - Pràctiques Externes II d'Enginyeria Electrònica Industrial
  • Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica2022-23
22404 - Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador
  • Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica2022-23
22408 - Màquines Hidràuliques
22409 - Sistemes Mecànics
22412 - Enginyeria Termoenergètica
22443 - Energies Renovables
  • Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural2020-21
  • Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica2020-21

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Grup de Recerca en Enginyeria Energètica (GREEN) Membre
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB
Escolta