Botar al contingut

Dra. Maria Valero De Vicente

Dra. Maria Valero De Vicente
Professora Permanent laboral
Teoria i Història de l'Educació
  • Despatx B-203segon pisGuillem Cifre de Colonya

Currículum

Currículum breu

Doctora en Educació per la Universitat de les Illes Balears (2019). Llicenciada en Psicologia (2011), Màster d'intervenció psicològica en àmbits clínics i socials (2013), i Màster en Psicologia General Sanitària (2018) per la Universitat d'Almeria. Actualment es membre de l'equip de recerca GIFES (Grup de Recerca i Formació Educativa i Social).

Línies de recerca: competències familiars, programes de prevenció basats l'evidència, prevenció de consum de drogues i altres conductes de risc en infància i adolescència, joves i desenvolupament del comportament prosocial.

Publicacions recents

Valero, M., Gomila, M. A., i Ballester, L. (2021). Adherence to a Socio-Educational Family Prevention Program at Primary and Secondary Schools. Families in Society: The journal of Contemporary Social Services. https://doi.org/10.1177/10443894211025469

Orte, C., Valero, M., Vives, M., Pascual, B., i Sánchez-Prieto, L. (2021). Positive Youth Development: A Platform for a University Training Experience. In S. Mozes, y M. Israelashvili (Eds.), Youth Without Family to Lean On, in press. Routledge.

Orte, C., Quesada, V., Valero, M., i Pozo, R. (2021). La Entrevista Motivacional en Programas Socioeducativos Familiares con Adolescentes: una revisión sistemática. Revista de Investigación Educativa, in press.

Ballester, Ll., Amer, J., Sánchez-Prieto, L, i Valero, M. (2020). Universal Family Drug Prevention Programs. A Systematic Review. Journal of Evidence-Informed Social Work, 18(2), 192-213.

Orte, C., Toumbourou, J., Pascual, B., Amer, J., i Valero, M. (2020). La implicación de los jóvenes como agentes activos en prevención: un proyecto de Youth Positive Development. En C. Orte, L. Ballester, y J. Amer (Eds.), Educación familiar. Programas e intervenciones basados en la evidencia (pp. 119-132). Octaedro.

Negreiros, J., Ballester, L., Valero, M., i Amer, J. (2020). Revisión sistemática de programas de prevención familiar universal: análisis en términos de eficacia, retención y adherencia. Adicciones, in press.

Negreiros, J., Valero, M., Carmo, R., da Gama, J., i Ballester, L. (2019). A systematic review of participation in prevention family programs. Pedagogía Social. Revista interuniversitaria, 34, 67-80. https://doi.org/10.7179/PSRI_2019.34.05

Ballester, L., Valero, M., Orte, C., i Amer, J. (2018). An analysis of family dynamics: a selective substance abuse prevention programme for adolescents. European Journal of Social Work. https://doi.org/10.1080/13691457.2018.1473842

Orte, C., Valero, M., Fernández-de-Álava, M., i Pozo, R. (2018). El impacto del género en los programas de prevención familiar para adolescentes: una revisión. Revista Española de Drogodependencias, 43(2), 9-28.

Valero, M., Ballester, L., Orte, C., i Amer, J. (2017). Meta-analysis of family-based selective prevention programs for drug consumption in adolescence. Psicothema, 29(3), 299-305.

Docència

Horari de tutories

Cal concertar cita prèvia amb la professora per a fer una tutoria

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
10695 - Societat, Família i Educació
10988 - Sistemes Interns d'Avaluació de Programes, Serveis i Institucions d'Infància i Adolescència a les Comunitats Autònomes
  • Màster Universitari d'Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família2019-20
  • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24
  • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família2020-21
11049 - Treball de Fi de Màster Orientat al Desenvolupament de la Capacitat Investigadora
  • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família2022-23
11050 - Treball de Fi de Màster Orientat al Desenvolupament de la Capacitat Investigadora Avançada
  • Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família2022-23
22211 - Mètodes i Tècniques d'Investigació Educativa
  • Grau de Pedagogia (Pla 2016)2021-22
22309 - Anàlisi de Dades en la Investigació Educativa
22315 - Intervenció Socioeducativa amb la Família
22324 - Tècniques i Programes d'Intervenció Socioeducativa en els Problemes de Conducta
22326 - Pràctiques I d'Educació Social
22327 - Pràctiques II d'Educació Social
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Investigació i formació educativa i social (GIFES) Membre
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB
Escolta