Botar al contingut
Escoltar
 

Dra. Maria Valero de Vicente

personal.uib.cat/maria.valero
Dra. Maria Valero de Vicente
Ajudanta
Teoria i Història de l'Educació

Dra. Maria Valero de Vicente

personal.uib.cat/maria.valero

Currículum

Currículum breu

Doctora en Educació per la Universitat de les Illes Balears (2019). Llicenciada en Psicologia (2011), Màster d'intervenció psicològica en àmbits clínics i socials (2013), i Màster en Psicologia General Sanitària (2018) por la Universitat d'Almeria. Actualment es membre de l'equip de recerca GIFES (Grup de Recerca i Formació Educativa i Social).

Línies de recerca: competències familiars, programes de prevenció basats l'evidència, prevenció de consum de drogues i altres conductes de risc en infància i adolescència.

Publicacions recents

Ballester, L., Valero, M., Orte, C., i Amer, J. (2018). An analysis of family dynamics: a selective substance abuse prevention programme for adolescents. European Journal of Social Work. Doi: 10.1080/13691457.2018.1473842

Orte, C., Valero, M., Fernández-de-Álava, M., i Pozo, R. (2018). El imopacto del género en los programas de prevención familiar para adolescentes: una revisión. Revista Española de Drogodependencias, 43(2), 9-28.

Valero, M., Ballester, L., Orte, C., i Amer, J. (2017). Meta-analysis of family-based selective prevention programs for drug consumption in adolescence. Psicothema, 29(3), 299-305.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
09/09/2019 30/07/2020 dimarts 11.00 13.00 203B Edifici Guillem Cifre Colonya

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22315 - Intervenció Socioeducativa amb la Família
22327 - Pràctiques II d'Educació Social
10695 - Societat, Família i Educació

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
10988 - Sistemes Interns d'Avaluació de Programes, Serveis i Institucions de Menors
22315 - Intervenció Socioeducativa amb la Família

Recerca

Grups de recerca

Grup Tipus de participació
Investigació i formació educativa i social (GIFES) Membre
Google+ UIB