Nom Especialitats
  Bonet Piña, María Luisa
  Capllonch Amer, Gabriela
  Galmés Monroig, Sebastià
  Lladó Sampol, Isabel
  Mercader Barceló, Josep
  Oliver Vara, Paula
  Palou March, Mariona
  Paredes Esquivel, Claudia Caterina
  Picó Segura, Catalina
  Reynes Miralles, Barbara
  Ribot Riutort, Joan
  Roca Salom, María del Pilar
  Rodríguez Guerrero, Ana María
  Sastre Serra, Jorge
  Serra Vich, Francisca
  Torrens Mas, Margalida
  Torres Canalejo, Manuel
  Vives Bauzà, Cristòfol

 

 

Si sou investigadors de la Universitat i voleu aparèixer al cercador d'experts, cal que:

  • Completeu el camp de codis UNESCO a l'aplicació GREC, a l'apartat «Dades generals»
  • Comproveu si l'opció de publicació al cercador d'experts està marcada a UIBdigital

Podeu consultar la informació a la següent pàgina de manual i, en cas de dubtes, contactau amb nosaltres a través del formulari enllaçat.