Botar al contingut
Escoltar
 

Dr. Javier Antich Tobaruela

personal.uib.cat/javier.antich
Dr. Javier Antich Tobaruela
Professor contractat doctor
Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Dr. Javier Antich Tobaruela

personal.uib.cat/javier.antich

Currículum

Currículum breu

Jo, Javier Antich Tobaruela, vaig obtenir el títol d'enginyer tècnic en informàtica de sistemes l'any 1998, el títol d'enginyer tècnic en informàtica de gestió l'any 1999, i el títol d'enginyer en informàtica l'any 2001, tots ells per part de la Universitat de les Illes Balears (UIB). L'any 2012, vaig obtenir el títol de doctor en informàtica per la UIB amb la defensa de la tesi titulada ''new reactive and path-planning methods for mobile robot navigation''. Actualment ---any 2015---, tinc una experiència de més de 14 anys en tasques de docència i recerca. Pel que fa a la docència, he impartit classes en les carreres d'enginyeria tècnica en informàtica de sistemes/gestió i d'enginyeria tècnica industrial, i en els graus d'enginyeria informàtica i d'enginyeria electrònica industrial i automàtica. Quant a la recerca, el meu interès principal se centra en la robòtica, i, més concretament, en la proposta de nous algorismes d'evitació d'obstacles i de planificació de camins per a robots mòbils. Com a resultat d'aquesta recerca, fins ara, he publicat 7 articles en revistes internacionals, 5 capítols de llibre, i més de 20 articles en conferències internacionals.

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
09/09/2019 20/12/2019 dilluns 15.00 16.00 238
17/02/2020 05/06/2020 dimarts 10.30 11.30 238

Assignatures on imparteix docència. Any acadèmic 2019-20

Assignatures on el professor imparteix docència
Assignatura Pla/campus on la imparteix
22423 - Informàtica Industrial
22410 - Introducció a la Informàtica Industrial
11765 - Navegació i Modelatge de l'Entorn en Robòtica Mòbil
11562 - Robòtica Mòbil

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Estudi on la va impartir
11562 - Robòtica Mòbil
11571 - Treball de Fi de Màster
  • Màster Universitari d'Enginyeria Informàtica 2015-16
21706 - Estructura de Computadors I
22410 - Introducció a la Informàtica Industrial
22423 - Informàtica Industrial
Google+ UIB