Escoltar

Estructura del lloc web i navegació

El lloc web de la UIB està estructurat en diferents seccions: Estudia a la UIB, Investigam, Som internacionals i Coneix la UIB. Aquestes seccions se mostren en forma de pestanyes a les capçaleres de totes les pàgines del lloc web.

A la capçalera també s’hi troben enllaços a les eines més importants del web (UIBdigital, Webmail, Directori, Portal PAS-PDI), el mapa del web i un cercador. L’accés al web en els diferents idiomes disponibles també és troba a aquesta part de les pàgines.

A més, a la pàgina principal s’hi troben altres blocs d’informació: notícies diverses sobre l'actualitat a la UIB, sobre recerca, parlam de ... i altres informacions d'interés que es volen destacar.

On sóc?

El camí de miques permet orientar a l’usuari la ruta que ubica la pàgina que s’està visualitzant en relació a la resta de continguts web.

Mapa del web

El mapa del web permet veure en forma d'arbre l’estructura principal del lloc web de la UIB. És una altra forma d’accés a les seves seccions i subseccions.

Encapçalaments

Totes les pàgines tenen un encapçalament (títol del contingut) que indica el tema que s'hi tracta i, a la resta del contingut, s’empren els encapçalaments de nivells posteriors per a definir les diferents subseccions del qual. Aquests encapçalaments segueixen els estàndards definits pel W3C

Enllaços

Per als enllaços que no tenguin un text suficientment descriptiu, s’empra el títol del mateix per a oferir la informació addicional que identifica el destí de l’enllaç. A més, s’ha evitat obrir noves finestres del navegador amb enllaços. Per aquest motiu, tots els enllaços s'obrin a la mateixa finestra, deixant l'obertura d'una nova finestra a l'elecció personal de qui navega pel web.

Taules

Les taules que s’inclouen a les pàgines del lloc web universitari s’empren exclusivament per a introduir dades tabulars. En cap cas s’empren taules per a presentar la informació d’una forma (estil) determinada.