Accessibilitat

Estructura del lloc web i navegació

El lloc web de la UIB està estructurat en diferents seccions: La UIB, Alumnes, Estudis, Postgrau, MONbilitat, Recerca i Empreses. Aquestes seccions se mostren en forma de pestanyes a les capçaleres de totes les pàgines del lloc web.

A la capçalera també s’hi troben enllaços a les eines més importants del web (UIBdigital, Webmail, Directori), el mapa del web i un cercador. L’accés al web en els diferents idiomes disponibles també és troba a aquesta part de les pàgines.

A més, a la pàgina principal s’hi troben altres blocs d’informació: Ara Interessa, amb enllaços a temes d’actualitat, les principals notícies relacionades amb la Universitat, els esdeveniments del dia de l’agenda universitària, accessos directes a informació rellevant, tant textual com amb imatges.

On sóc?

El camí de miques permet orientar a l’usuari la ruta que ubica la pàgina que s’està visualitzant en relació a la resta de continguts web.

Mapa del web

El mapa del web permet veure en forma d'arbre l’estructura principal del lloc web de la UIB. És una altra forma d’accés a les seves seccions i subseccions.

Encapçalaments

Totes les pàgines tenen un encapçalament (títol del contingut, emmarcat a una capsa a la part central) que indica el tema que s'hi tracta i, a la resta del contingut, s’empren els encapçalaments de nivells posteriors per a definir les diferents subseccions del qual. Aquests encapçalaments segueixen els estàndards definits pel W3C

Enllaços

Per als enllaços que no tenguin un text suficientment descriptiu, s’empra el títol del qual per a oferir la informació addicional que identifica el destí de l’enllaç. A més, s’ha evitat obrir noves finestres del navegador amb enllaços sense avisar a l’usuari. Per regla general, els enllaços dins el propi web no obriran noves finestres, però, en cas que sigui necessari fer-ho, s’inclourà un text descriptiu d’aquesta situació al text alternatiu de l’enllaç.

Taules

Les taules que s’inclouen a les pàgines del lloc web universitari s’empren exclusivament per a introduir dades tabulars. En cap cas s’empren taules per a presentar la informació d’una forma (estil) determinada.