Botar al contingut

Dr. Antoni Jaume Capó

Dr. Antoni Jaume Capó
Professor titular d'universitat
Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
  • Despatx 170primer pisAnselm Turmeda

Currículum

Currículum breu

Antoni Jaume-i-Capó, membre del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica (DMI) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) des de 2005.

Recerca en la Unitat de Gràfics i Visió per Computador i Intel·ligència Artificial (UGiVIA), grup que forma part de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS). Director del Laboratori d'Aplicacions de la Intel·ligència Artificial de la UIB (LAIA@UIB). Línies de recerca: intel·ligència artificial, intel·ligència artificial explicable, visió per computador, interfícies basades en visió, computació basada en humans, sistemes intel·ligents per a la rehabilitació motora i processament d'imatges mèdiques. Col·laborador del Grup d'Innovació Educativa en les Matemàtiques i l'Enginyeria (GIEME), grup que forma part de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE).

Docència

Horari de tutories

Hores de tutoria del professor
Data d'inici Data de fi Dia Hora d'inici Hora de fi Lloc
01/09/2023 31/08/2024 dimecres 13.00 14.00 D170 - Edifici Anselm Turmeda

Docència dels 5 anys anteriors

Assignatura Informació a l'estudi on la va impartir
10118 - Complement de l'Especialitat de Tecnologia i Informàtica 1: el Contingut Científic de les Matèries Pròpies de l'Especial
  • Màster Universitari en Formació del Professorat2021-22
10697 - Complement de l'Especialitat de Matemàtiques 1: El Contingut Científic de les Matèries Pròpies de l'Especialitat
  • Màster Universitari en Formació del Professorat2021-22
11761 - Anàlisi d'Imatges i Video
  • Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents2019-20
21711 - Algorísmia
21725 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Informàtica
21773 - Pràctiques en Empresa d'Informàtica I
  • Grau d'Enginyeria Informàtica2021-22
  • Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2014)2021-22
21774 - Pràctiques en Empresa d'Informàtica II
  • Grau d'Enginyeria Informàtica2021-22
  • Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2014)2021-22
21778 - Algorísmia i Estructures de Dades I
21787 - Pràctiques en Empresa d'Informàtica I
21788 - Pràctiques en Empresa d'Informàtica II

Projectes d'Innovació Docent

FCT-21-17077 GeniusUp. Videojuego Educativo Multimodal para RV/RA e iTv. Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica,tecnológica y de la innovación. FECYT. IP: Francisco Perales. 2022-2023.

PID192004 Grup de treball per a la contextualització i relació de les assignatures de primer curs del Grau d'Enginyeria Informàtica. Convocatòria d'ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent. IRIE-UIB. IP: Antoni Jaume-i-Capó. 2019-2020.

PID181938 Programa pilot de tutoria entre iguals a l'EPS. Convocatòria d'ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent. IRIE-UIB. IP: Loren Carrasco. 2018-2019.

PID181930 La gamificació aplicada a Enginyeria de Materials. Convocatòria d'ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent. IRIE-UIB. IP: Joan Torrens Serra. 2018-2019.

PID171825 Análisis y mejora de la gamificación aplicada a la asignatura de programación. Convocatòria d'ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent. IRIE-UIB. IP: Gabriel Moyà-Alcover. 2017-2018.

PID161713 Els dispositius mòbils com a eina d’ensenyament-aprenentatge. Convocatòria d'ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent. IRIE-UIB. IP: Carme Pinya. 2016-2017.

Evaluación de la Gamificación Aplicada a Programación. Convocatòria d'ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent. IRIE-UIB. IP: Jose Maria Buades. 2015-2016.

Anàlisi massiu de les dades d'expedient i d'accés dels alumnes universitaris. Convocatòria d'ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent. IRIE-UIB. IP: Carlos Guerrero. 2015-2016.

Ús de repositoris de codi com a portfolis d’aprenentatge per a estudiants d’informàtica. Convocatòria d'ajuts per la millora de la qualitat de la docència. ICE-UIB. IP: Carlos Guerrero. 2014-2015.

Experiència pilot sobre l'ús de mecanismes de gamificació als estudis universitaris amb l'objectiu de motivar els estudiants perquè duguin les assignatures al dia. Convocatòria d'ajuts per la millora de la qualitat de la docència. ICE-UIB. IP: Antoni Jaume-i-Capó. 2014-2015.

Estudi de motivació i participació de l'alumnat en activitats d'autoevaluació als estudis d'EEES. Convocatòria d'ajuts per la millora de la qualitat de la docència. ICE-UIB. IP: Carlos Guerrero. 2011-2012.

Creació de la infraestructura d'un centre d'escriptura en línia. Convocatòria d'ajuts per la millora de la qualitat de la docència. ICE-UIB. IP: Joe Miró. 2011-2012.

Elaboració d'una rúbrica per a l'avaluació dels TFG de l'EPS i dels TFM del Dp. CC. Matemàtiques i Informàtica. Convocatòria d'ajuts per la millora de la qualitat de la docència. ICE-UIB. IP: Antoni Jaume-i-Capó. 2011-2012.

Estudi d'autoavaluació i coavaluació de l'EEES. Convocatòria d'ajuts per la millora de la qualitat de la docència. ICE-UIB. IP: Carlos Guerrero. 2010-2011.

RCG: Creació d'un repositori de suport per a impartir competències genèriques. Convocatòria d'ajuts per la millora de la qualitat de la docència. ICE-UIB. IP: Joe Miró i Antoni Jaume-i-Capó. 2008-2010.

Publicacions d'Innovació Docent

Lera, I., Moyà-Alcover, G., Guerrero, C., & Jaume-I-Capó, A. (2023). Maximizing learning efficiency with chatgpt: ways to integrate artificial intelligence into education. In EDULEARN23 Proceedings (pp. 946-952). IATED.
 
Lera, I., Moyà-Alcover, G., Guerrero, C., & Jaume-i-Capó, A. (2023). Reflexiones y perspectivas del uso de chatGPT en la docencia del Grado en Ingeniería Informática. Actas de las Jenui, 8, 315-322.
 
Perales, F. J., Ramis, S., Buades, J. M., Manresa-Yee, C., & Jaume-i-Capó, A. (2022). A natural face to face interaction using social robotics. In EDULEARN22 Proceedings (pp. 1417-1421). IATED.
 
I. Ayed, A. Jaume-i-Capó, B. Moya-Alcover, F.J. Perales (2019). Vision based interaction game for revising the periodic table. EDULEARN19 Proceedings (pp. 9376-9382).
 
Guerrero, C., del Mar Leza, M., González, Y., & Jaume-i-Capó, A. (2016, September). Analysis of the results of a hackathon in the context of service-learning involving students and professionals. In Computers in Education (SIIE), 2016 International Symposium on (pp. 1-6). IEEE.
 
Jaume-i-Capó, A., Lera, I., Vives, F. J., Moyà-Alcover, B., & Guerrero Tomé, C. (2016, July). Experiencia piloto sobre el uso de la gamificación en estudios de grado de ingeniería en informática. In Actas del Simposio-Taller XXII JENUI (pp. 35-40). Universidad de Almería.
 
Guerrero, C., Jiménez, J., Lera, I., Jaume-i-Capó, A., & Juiz, C. (2015). Evaluación mediante encuestas de la importancia de disponer de un repositorio de código individual, público y compartido para los estudiantes de Grado de Informática en la región de las Islas Baleares. In Actas del simposio-taller sobre estrategias y herramientas para el aprendizaje y la evaluación (pp. 24-31). Universitat Oberta La Salle.
 
Juiz, C., Guerrero, C., Lera, I., & Jaume-i-Capó, A. (2014) Using Role-Playing for Teaching Management Information Systems Subjects at Universities. International Conference on Advanced Education and Management (ICAEM 2014).
 
 
Guerrero, C., Lera, I., Jaume-i-Capó, A., & Juiz, C. (2013, July). Experiencias de utilización de aplicaciones móviles para la mejora de la participación del alumnado. In Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática (19es: 2013: Castelló de la Plana). Universitat Jaume I. Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.
 
Guerrero, C., Jaume-i-Capó, A., Egea, A., & Miró, J. (2012). Diseño de un experimento para el estudio de los factores que influyen en la motivación de los alumnos al realizar actividades de autoevaluación. Jornadas de Enseñanza de la Informática (18es: 2012: Ciudad Real).
 
Jaume-i-Capó, A., Guerrero, C., Miró, J., & Egea, A. (2012). Elaboración de una rúbrica para la evaluación TFG y TFM de informática en la Universitat de les Illes Balears. Jornadas de Enseñanza de la Informática (18es: 2012: Ciudad Real).
 
Egea, A., Jaume-i-Capó, A., Miró, J., & Guerrero, C. Estudio de métodos para fomentar la autoevaluación del alumnado. Actas del Simposio-Taller de las XVII Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática JENUI 2011.
 
Castaño, A., Marqués, M., Satorre Cuerda, R., Jaume-i-Capó, A., & López Álvarez, D. (2010, July). Tengo una respuesta para usted sobre estilos de aprendizaje, creencias y cambios en los estudiantes. In Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática (pp. 275-282). Universidade de Santiago de Compostela. Escola Técnica Superior d'Enxeñaría. (Premio al mejor trabajo JENUI 2010)
 
Miró, J., & Jaume-i-Capó, A. (2010). Repositorio de actividades para enseñar competencias transversales. REDU. Revista de Docencia Universitaria, 8(1), 101.
 
Miró, J., & Jaume-i-Capó, A. (2009). RCG: Una forma de integrar las competencias genéricas en nuestra docencia. Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática (15es: 2009: Barcelona).

Recerca

Projectes

OCDS-REC2023/07 Aproximacions a l'anàlisi morfològica de glòbuls vermells aplicant intel·ligència artificial en l'espai forma com a suport al diagnòstic i seguiment de la drepanocitosi. Govern de les Illes Balears. IP: Antoni Jaume-i-Capó. 2022-2023.

OCDS2022/03 Propuesta de sistema 3D para seguimiento y medición de úlceras en pies diabéticos. Govern de les Illes Balears. IP: Jose Maria Buades Rubio. 2022-2023.

PID2019-104829RA-I00. EXPLAINING - EXPLainable Artificial INtelligence systems forhealth and well-beING. Ministerio de Ciencia e Innovación. AEI. IPs: Antoni Jaume-i-Capó & Cristina Manresa-Yee. 2020-2023

OCDS2019/05 Formación en Análisis de imágenes médicas y la aceleración mediante hardware específico. Govern de les Illes Balears. IP: Jose Maria Buades Rubio. 2019-2021.

CA19130. FinAI: Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry. European Union. IP: Jörg Osterrieder. 2020-2024.

CA19122. EUGAIN: European Network For Gender Balance in Informatics. European Union. IP: Letizia Jaccheri. 2020-2024.

PROCOE/2/2017. Recerca i desenvolupament d'un nou mètode i eina de processament automàtic d’imatges en l'àmbit clínic. Govern de les Illes Balears. IP: Biel Moyà-Alcover. 2018-2020.

OCDS-CUD2017/05. People4sicklemia II: eina web perquè els internautes cooperin en el diagnòstic de la sicklemia. Govern de les Illes Balears - UIB. IP: Antoni Jaume-i-Capó. 2017-2018.

TIN2016-81143-R. MAISIE: Evaluación implícita de sistemas interactivos en contextos de salud y bienestar. Gobierno de España. IP: Javier Varona. 2016-2020.

CA15124. NEUBIAS: A new Network of European BioImage Analysts to advance life science imaging. European Union. IP: Julien Colombelli. 2016-2020.

OCDS-CUD2016/01 - OCDS-CUD2017/05. people4sicklemia: eina web per a que els internautes cooperin en el diagnòstic de la sicklemia. Govern de les Illes Balears - UIB. IP: Antoni Jaume-i-Capó. 2016-2017.

OCDS-CUD2015/02. LEARNING-4-SICKLEMIA: Tècniques de processament i anàlisi d'imatges com a suport en el diagnòstic de la sicklemia i els trastorns neurofisiològics associats, formació avançada. Govern de les Illes Balears - UIB. IP: Antoni Jaume-i-Capó. 2015-2016.

CA TD1309. LUDI: Play for Children With Disabilities. European Union. IP: Serenella Besio. 2014-2018.

Formació en tècniques de processament i anàlisi d'imatges com a suport en el diagnòstic de la Sicklemia i els trastorns neurofisiològics associats. Govern de les Illes Balears - UIB. IP: Antoni Jaume-i-Capó. 2014-2015.

TIN2012-35427. ExIT: Experiencias de diseño y desarrollo de interfaces naturales en industria, educación y rehabilitación. Gobierno de España. IP: Javier Varona. 2013-2016.

A2/037538/11. Formación de recursos humanos para el desarrollo de actividades docentes, investigativas y laborales en aplicación de técnicas computacionales, especialmente la visión computacional, para la rehabilitación. Gobierno de España. IP: Antoni Jaume-i-Capó. 2011-2013.

TIN2010-16576. MOVING: Modelos de Interacción basada en Visión en Interfaces Gestuales. Gobierno de España. IP: Javier Varona. 2011-2012.

021FC2010. Interacció persona-ordinador i accesibilitat universal. Govern de les Illes Balears. IP: Antoni Jaume-i-Capó. 2010.

A/023109/09 - A/030033/10. Aplicaciones basadas en visión para la rehabilitación. Gobierno de España. IP: Antoni Jaume-i-Capó. 2009-2012.

C/020306/08. Encuentros sobre e-inclusión y rehabilitación usando interfaces de usuario basadas en visión. Gobierno de España. IP: Antoni Jaume-i-Capó. 2009-2010.

B/016677/08. Acción complementaria sobre interfaces naturales basadas en visión para dispositivos móviles. Gobierno de España. IP: Antoni Jaume-i-Capó. 2009-2010.

TIN2007-67896. PINES: Prototipos de Interacción Natural mediante Interfaces Enactivas basadas en Entradas Visuales. Gobierno de España. IP: Javier Varona. 2007-2010.

TIN2004-07926. INEVAI3D: Integración de Escenarios Virtuales con Agentes Inteligentes 3D. Gobierno de España. IP: Francisco Perales. 2004-2007.

IPS-2001-42114. DEGAP: Closing the gap between design, Engineering and Marketing in the Product Development Process through an Innovation Tool and Design Liaison Coach that Stimulate Team Communication and Creativity. European Union. IP: Miguel Sales. 2002-2004.

IST-2001-32202. HUMODAN: An automatic human model animation environment for augmented reality interaction. European Union. IP: Francisco Perales. 2002-2005.

Publicacions

Miró-Nicolau, M., Jaume-i-Capó, A., Moyà-Alcover, G. (2024). Assessing Fidelity in XAI post-hoc techniques: A Comparative Study with Ground Truth Explanations Datasets. Artificial Intelligence.
 
Buades Rubio, J.M., Jaume-i-Capó, A., López González, D., Moyà-Alcover, G. (2024). Solving nonograms using neural networks. Entertainment Computing.
 
Buades Rubio, J.M., Moyà-Alcover, G., Jaume-i-Capó, A., Petrović, N. (2024). Crowdsourced human-based computational approach for tagging peripheral blood smear sample images from Sickle Cell Disease patients using non-expert users. Scientific Reports.
 
Valdés-Santiago, D.; León-Mecías, A.M.; Baguer Díaz-Romañach, M.L.; Jaume-i-Capó, A.; González-Hidalgo, M.; Buades Rubio, J.M. (2024). A New Method for 2D-Adapted Wavelet Construction: An Application in Mass-Type Anomalies Localization in Mammographic Images. Applied Sciences.
 
Miró-Nicolau, M., Moyà-Alcover, G., González-Hidalgo, M., Jaume-i-Capó, A. (2023). Improving concave point detection to better segment overlapped objects in images. Multimedia Tools and Applications.
 
Buades-Rubio, J.M., Jaume-i-Capó, A. (2023). Artificial Intelligence for Health and Well-Being. Applied Sciences.
 
Marrero-Fernandez, P.D., Buades-Rubio, J.M., Jaume-i-Capó, A., Ren, T.I. (2022). An Approach for Selecting the Most Explanatory Features for Facial Expression Recognition. Applied Sciences.
 
Miró-Nicolau, M., Moyà-Alcover, G., & Jaume-i-Capó, A. (2022). Evaluating Explainable Artificial Intelligence for X-ray Image Analysis. Applied Sciences.
 
Galmés, B., Moyà-Alcover, G., Bibiloni, P., Varona, J., &  Jaume-i-Capó, A. (2022). Geometric-based nail segmentation for clinical measurements. Multimedia Tools and Applications.
 
Ayed, I.,  Jaume-i-Capó, A., Martínez-Bueso, P., Mir, A., & Moya-Alcover, G. (2021).  Balance Measurement Using Microsoft Kinect v2: Towards Remote Evaluation of Patient with the Functional Reach Test. Applied Sciences.
 
 
Delgado-Font, W., Escobedo-Nicot, M.,  González-Hidalgo, M., Herold-Garcia, S., Jaume-i-Capó, A., Mir, A. (2020). Diagnosis Support of Sickle Cell Anemia by Classifying Red Blood Cell Shape in Peripheral Blood Images. Medical & Biological Engineering & Computing.
 
Petrović, N., Moya-Alcover, G., Varona, J., & Jaume-i-Capó, A. (2020). Crowdsourcing human-based computation for medical image analysis: A systematic literature review. Health Informatics Journal.
 
Jaume-i-Capó, A., González-Cid, Y., Brooks, A. L., Cunningham, S. (2020). Accessibility, Inclusion, and Rehabilitation Using Information Technologies. Journal of Healthcare Engineering.
 
Ayed, I., Ghazel, A., Jaume-i-Capó, A., Moya-Alcover, G., Varona, J., & Martínez-Bueso, P. (2019). Vision-Based Serious Games and Virtual Reality Systems for Motor Rehabilitation: A Review Geared Toward a Research Methodology. International Journal of Medical Informatics.
 
Ayed, I., Ghazel, A., Jaume-i-Capó, A., Moyà-Alcover, B., Varona, J., & Martínez-Bueso, P. (2018). Feasibility of Kinect-Based Games for Balance Rehabilitation: A Case Study, Journal of Healthcare Engineering.
 
Alcover, E. A., Jaume-i-Capó, A., & Moyà-Alcover, B. (2018). PROGame: A process framework for serious game development for motor rehabilitation therapy. PloS one.
 
Moyà-Alcover, G., Elgammal, A., Jaume-i-Capó, A., & Varona, J. (2017). Modeling depth for nonparametric foreground segmentation using RGBD devices. Pattern Recognition Letters.
 
Ayed, I., Moyà-Alcover, B., Martínez-Bueso, P., Varona, J., Ghazel, A., & Jaume-i-Capó, A. (2017). Validation of RGBD devices for balance clinical measurement: The functional reach test with Microsoft Kinect. RIAI.
 
Jaume-i-Capó, A., Mena-Barco, C., & Moyà-Alcover, B. (2016, September). Analysis of Blood Cell Morphology in touch-based devices using a CAPTCHA. In Proceedings of the XVII International Conference on Human Computer Interaction.
 
Ayed, I., Ghazel, A., Jaume-i-Capó, A., Moyà-Alcover, B., Varona, J., & Martinez-Bueso, P. (2016, September). Fall Prevention Serious Games for Elderly People Using RGBD Devices. In Games and Virtual Worlds for Serious Applications (VS-Games).
 
Guerrero, C., Jaume-i-Capó, A., Juiz, C., & Lera, I. (2016). Use of Mobile Devices in the Classroom to Increase Motivation and Participation of Engineering University Students. IEEE Latin America Transactions.
 
González-Hidalgo, M., Guerrero-Pena, F. A., Herold-Garcia, S., Jaume-i-Capó, A., & Marrero-Fernandez, P. D. (2015). Red blood cell cluster separation from digital images for use in sickle cell disease. IEEE journal of biomedical and health informatics.
 
Jaume-i-Capó, A., Martinez-Bueso, P., Moyà-Alcover, B., & Varona, J. (2014). Interactive rehabilitation system for improvement of balance therapies in people with cerebral palsy. IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering.
 
Jaume-i-Capó, A., Martínez-Bueso, P., Moyà-Alcover, B., & Varona, J. (2014). Improving vision-based motor rehabilitation interactive systems for users with disabilities using mirror feedback. The Scientific World Journal.
 
Marrero-Fernández, P., Montoya-Padrón, A., Jaume-i-Capó, A., & Buades Rubio, J. M. (2014). Evaluating the research in automatic emotion recognition. IETE Technical Review.
 
Vera-Perez, O. L., Mesejo-Chiong, A., Jaume-i-Capó, A. , & González-Hidalgo, M. (2014). Automatic parameter configuration: A case study on a rehabilitation oriented human limb tracking algorithm. Studies in Informatics and Control.
 
Guerrero, C., & Jaume-i-Capó, A. (2014). Use of Social Networks to Motivate Computer-Engineering Students to Participate in Self-assessment Activities. Studies in Informatics and Control.
 
Jaume-i-Capó, A., Moyà-Alcover, B., & Varona, J. (2014). Design issues for vision-based motor-rehabilitation serious games. In Technologies of inclusive well-being.
 
Reyes-Amaro, A., Mesejo-Chiong, A., Mas-Sansó, R., & Jaume-i-Capó, A. (2013). Using Particle Filters to Find Free Obstacle Trajectories for a Kinematic Chain. Studies in Informatics and Control.
 
González-Hidalgo, M., Jaume-i-Capó, A., Mir, A., & Nicolau-Bestard, G. (2013). A tool for analytical simulation of B-splines surface deformation. Computer-Aided Design.
 
Jaume-i-Capó, A., & Mesejo-Chiong, A. (2013). Accessibility, inclusion and rehabilitation using information technologies. Journal of Research and Practice in Information Technology.
 
Vera-Pérez, O. L., Mesejo-Chiong, A., Jaume-i-Capó, A., & González-Hidalgo, M. (2013). Human limb tracking using simulated annealing for a low-cost rehabilitation system. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering: Imaging & Visualization.
 
Jaume-i-Capó, A., Varona, J., González-Hidalgo, M., Mas, R., & Perales, F. J. (2012). Automatic human body modeling for vision-based motion capture system using B-spline parameterization of the silhouette. Optical Engineering.
 
Jaume-i-Capó, A., & Mesejo-Chiong, A. (2011). Proceedings of AIRtech2011: Accessibility, Inclusion and Rehabilitation using Information Technologies. ISBN 978-84-695-0590-8.
 
Jaume-i-Capó, A., Joya Caparrós, G., Marrero Severo, A., & Mesejo-Chiong, A. (2011). Proceedings of AIMRS2011: Simposio sobre Aplicaciones de la Informática y la Matemática en Rehabilitación y Salud. ISBN 978-84-695-0586-1.
 
Moyà Alcover, B., Jaume-i-Capó, A., Varona, J., Martinez-Bueso, P., & Mesejo Chiong, A. (2011, October). Use of serious games for motivational balance rehabilitation of cerebral palsy patients. In The proceedings of the 13th international ACM SIGACCESS conference on Computers and accessibility.
 
Jaume-i-Capó, A., Varona, J., González-Hidalgo, M., & Perales, F. J. (2009). Adding image constraints to inverse kinematics for human motion capture. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing.
 
Varona, J., Jaume-i-Capó, A., Gonzàlez, J., & Perales, F. J. (2008). Toward natural interaction through visual recognition of body gestures in real-time. Interacting with computers.
 
Jaume-i-Capó, A., Varona, J., & Perales, F. J. (2007, February). Representation of Human Postures for Vision-Based Gesture Recognition in Real-Time. In Gesture Workshop.
 
Jaume-i-Capó, A., Varona, J., & Perales, F. J. (2006, July). Interactive applications driven by human gestures. In Ibero-American Symposium on Computer Graphics.
 
Boulic, R., Varona, J., Herbelin, B., Unzueta, L., Suescun, A., Jaume-i-Capó, A., Perales, F., & Thalmann, D. (2005, March). Vision-based comparative study of analytic and numeric inverse kinematic techniques for recovering arm movements. In On-Line Abstracts Proc. of the first Enactive Conference, Pisa.
 
Dias, J. M. S., Jaume-i-Capó, A., Carreras, J., Galli, R., & Gamito, M. (2003, September). A4D: augmented reality 4D system for architecture and building construction. In Proceedings of CONVR 2003.

Transferències i Bases de Dades

Assessorament en un projecte d'investigació per a l'avaluació de l'ungla amb onicomicosi. Syntax for Science.

Gabriel Moyà-Alcover, Ahmed Elgammal, Antoni Jaume-i-Capó, Javier Varona. GSM dataset. First Release: 21/09/2016

Pedro Marrero Fernández, Grethel Coello Said, Wilkie Ernesto Delgado Font, Silena Herold Garcia, Karelis Fernández Garcia, Arquímides Montoya Padrón, Manuel González-Hidalgo, Antoni Jaume-i-Capó. erythrocytesIDB: erythrocytes Images Database. First Release: 01/10/2014.

Antoni Jaume-i-Capó, María de la Paz Martínez Bueso, Gabriel Moyá-Alcover, Javier Varona Gómez. Transferencia de tecnología de carácter innovador a ABDEM: Transferencia de un juego para prevenir y mitigar la degradación del equilibrio y el control postural a ABDEM. AN 9918/2011 (15/07/2013)

Antoni Jaume-i-Capó, María de la Paz Martínez Bueso, Gabriel Moyá-Alcover, Javier Varona Gómez. Transferencia de tecnología de carácter innovador a ASPACE: Transferencia de un juego para prevenir y mitigar la degradación del equilibrio y el control postural a ASPACE. AN 9918/2011 (15/07/2013)

PA8REHAB810709. Desenvolupament d'un plugin d'interacció basat en la detecció del moviment humà en dues dimensions a partir d'imatges captades per una càmera tipus webcam. Fundació BIT.

Col·laboracions

Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB Telegram de la UIB
Google+ UIB
Escolta