Unitat de Gràfics i Visió per Ordinador i IA (UGiVpOeIA)

Informació general del grup

Àrea AEI: Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC)

Línies de recerca:

  • Anàlisi i síntesi del moviment humà per ordinador. Anàlisi i Animació de Cares Humanes.
  • Modelització i animació d'objectes deformables. Realitat virtual i augmentada, HCI i PUI
  • Intel·ligència artificial, sistemes experts, mètodes d'aprenentatge inductiu, aplicacions de la IA en avatars 3D intel·ligents (agents visuals)

També podeu accedir al Web alternatiu del grup de recerca.