.

 

Dr. Víctor Homar Santaner

 

Full Professor
Area of Earth Physics

 

This language version doesn't exist

Dirigir i coordinar les funcions referents a:

  • El disseny i l’execució de la política científica.
  • La planificació, promoció, avaluació i difusió de la investigació.
  • Els programes de foment de la recerca.
  • La gestió de la recerca.
  • La tramitació de projectes d’R+D+I, en coordinació amb el Vicerectorat d'Innovació i Transformació Digital.