Facultats i escoles

Facultats i escoles pròpies de la UIB

This language version doesn't exist

Les facultats i escoles són els centres encarregats de l'organització dels ensenyaments i dels processos acadèmics, administratius i de gestió conduents a l'obtenció de títols de grau. Podran impartir també ensenyaments conduents a l'obtenció d'altres títols, així com dur a terme aquelles altres funcions que determini la Universitat.

Affiliated Centres

Affiliated centres are public or private teaching centres that have signed an affiliation agreement with a public university to teach programmes leading to the award of official degree qualifications that are valid across Spain.

Certain centres are no longer affiliated with the UIB.