Què és la DPO?

La Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) introdueix una nova figura, i obliga totes les administracions públiques, incloses les universitats, a nomenar un Delegat (Delegada, en el cas de la UIB) de Protecció de Dades (DPO).

La DPO és una especialista independent que vetlla perquè es compleixi la normativa vigent de protecció de dades a la Universitat i es respectin els drets i llibertats de les persones en aquest àmbit.  Podeu ampliar informació sobre la DPO, si ho considerau addient.

Podeu posar-vos en contacte amb la DPO per consultar dubtes sobre protecció de dades, exercir els vostres drets o transmetre a la Universitat els vostres suggeriments.

Contacta amb la DPO

(*) Els camps marcats són obligatoris

 

En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix d'aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades pel que fa a les dades facilitades i tractades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears) o a l'adreça de correu electrònic dpo@uib.es. També disposau del dret a reclamar davant l'autoritat de control a: https://www.aepd.es. De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat per a la qual van ser recollides.