Serveis a les empreses

La relació amb la societat en general, i amb l’empresa en particular, és una estratègia imprescindible per tot el que significa de major apertura a la creativitat i la innovació, incloent l’emprenedoria, tant per als estudiants com per a l’activitat de formació i d’investigació que es desenvolupa a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB).

La Fundació Universitat-Empresa

 

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) és una institució privada amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre.

Entre les principals accions que realitza destaquen les tasques per apropar el món universitari al món laboral, la promoció de l’oferta universitària a través de l’articulació de cursos de postgrau i d’especialització i la seva resolució en matèria d’innovació i transferència tecnològica:

Així, en aquest àmbit la FUEIB se’n encarrega de:

  • Protegir i transferir la tecnologia de la UIB
  • Participar en la xarxa EEN
  • Crear empreses de base tecnològica a l’àmbit universitari
  • Mobilitzar projectes d’R+D+I col·laboratius entre els centres de recerca i les empreses
  • Capacitar en gestió de l’R+D+I i transferència de tecnologia els actors de la triple hèlix ciència-tecnologia-empresa
  • Fomentar l’esperit emprenedor i investigador
  • Oferir assessorament

 

Consulta més informació a la pàgina web de la FUEIB.