Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2017-2020: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat en R+D+i - Subprograma Estatal de Formació

 1. Convocatòria TancadaAjuts del Programa de Formació de Professorat Universitari (FPU)

  CONVOCATÒRIA: 2018 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 29 d'octubre de 2018.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen 850 ajuts per a la realització de la formació investigadora en programes de doctorat per a aconseguir el títol de Doctor/a i l'adquisició de competències docents universitàries en qualsevol àrea de coneixement científic per facilitar la seva futura incorporació dels beneficiaris al sistema espanyol d'educació superior i investigació científica.
  La durada màxima dels ajuts serà de 48 mesos (72 per a persones amb discapacitat). Els contractes tindran una durada anual que podràs ser prorrogable per períodes anuals.
  La dotació serà de 1.173 euros mensuals per 12 mensualitats i 2 pagues extraordinàries.

  El procés s'ha dividit en dues fases:
  Primera fase: Se seleccionaran fins a un màxim de tres sol·licitants per a cada un dels 850 ajuts convocats.
  Segona fase: Els sol·licitants seleccionats a la primera fase hauran de presentar la documentació requerida per completar la sol·licitud i els documents que seran objecte de valoració tecnicocientífica.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Sol·licitant: Vegeu Capítol II de la convocatòria

  Director de tesi: doctors amb vinculació contractual o funcionarial amb el centre d'asdcripció sol·licitant.
  Aquesta vinculació s'ha de cumplir en el moment d'acceptació de l'ajut i s'ha de mantenir al llarg de la durada de l'ajut.
  Cap director podrà figurar com a tal a més d'una sol·licitud de beca en aquesta convocatòria.

  3. TERMINI

  Del 9 al 29 d'octubre de 2018 a les 14 hores.  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Extracte convocatòria BOE Icona Vist  
  Convocatòria completa a la BDNS   Icona Vist
  Més informació   Icona Vist


  4. RESOLUCIÓ

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució de concessió Icona Vist
  Modificació de la resolució de concessió Icona Vist

  UE


  Torna