Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Formació

 1. Convocatòria TancadaAjuts del Programa de Formació de Professorat Universitari (FPU)

  CONVOCATÒRIA: 2007 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 17 de desembre de 2007.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen un màxim de 950 ajuts en qualsevol àrea de coneixement per promoure la formació de doctors en programes de solvència formativa i investigadora.
  La durada màxima dels ajuts serà de 48 mesos (24 mesos en règim de beca i 24 mesos en règim de contracte en pràctiques).
  Per a l'exercici 2008 la dotació serà de 1.142 euros mensuals en el periode de beca (màxim 12 mesos a l'any) i de 1.173 euros en el periode de contracte (14 mensualitats).
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Sol·licitant: estar en possessió del títol oficial que permeti l'accés a la realització d'estudis de doctorat; estar en possessió del títol de màster o tenir superats 300 crèdits entre els estudis de grau i de postgrau oficials; la data de finalització d'estudis ha de ser posterior a l'1 de gener de 2004 per a diplomats, enginyers tècnics i arquitectes tècnics o equivalents i posterior a l'1 de gener de 2005 per a llicenciats, enginyers i arquitectes o equivalents (excepte en els casos detallats en la convocatòria); tenir una nota mitjana igual o superior a 1'60; estar matriculat en els cursos de doctorat.
  No podran participar en aquesta convocatòria aquells que ja estiguin en possessió del títol de doctor.
  Els candidats només podran presentar una sol·licitud.

  Director de tesi: ser doctors vinculats de manera permanent a la universitat o centre d'investigació on la beca estigui adscrita, en cas contrari serà obligatòria la figura d'un codirector; no podran acollir més d'un becari en aquesta convocatòria.
  3. TERMINI
  Nou termini: Fins al 17 de desembre de 2007.
  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) fins al 12 de desembre de 2007.
  L'aplicació telemàtica Enllaç a formulari de sol·licitud d'ajuts FPU ja és disponible.

  Per a més información visitau el web del Ministeri.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Convocatòria BOE   Icona Vist
  Modificació convocatòria Icona Vist  
  Proposta concessió beques   Icona Vist
  Terminis incorporació   Icona Vist
  Avaluació Activitat Investigadora personal investigador en formació   Icona Vist

  UE


  Torna