Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal d'Incorporació

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a contractes Juan de la Cierva-Incorporació

  CONVOCATÒRIA: 2016 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 31 de gener de 2017.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria de 225 ajudes, de les que 4 es reserven per a la contractació de persones amb una discapacitat igual o superior al 50 per cent, de dos anys de durada per a la contractació laboral de joves doctors per un període de 2 anys amb l’objecte de que refermin les capacitats adquirides durant una primera etapa de formació post doctoral.
  Aquests ajuts tenen una dotació addicional de 6.000,00 euros per cobrir despeses directament relacionades amb l’execució d’activitats de recerca de l’investigador contractat.

  2. ÀREES CIENTÍFIQUES
  La distribució d’ajuts en cada àrea científica (veure l’annex del BOE de la convocatòria) resultarà d’aplicar al total d’ajuts convocats el percentatge de sol·licituds presentades en cada àrea científica respecte del total de les sol·licituds presentades. Les xifres resultants s’arrodoniran als números sencers més propers.
  3. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Vegeu l'article 72 de la convocatòria.

  4. TERMINI

  El termini per a la presentació de sol·licituds per part dels centres d'I+D+i és del 10 de gener fins el 31 de gener de 2017 a les 15 hores (hora peninsular).
  El termini per a la presentació de sol·licituds per part dels doctors candidats és del 10 de gener fins al 25 de gener de 2017 a les 15 hores (hora peninsular).

  IMPORTANT: Els investigadors que vulguin presentar alguna candidatura i que compleixin amb els requisits d’aquesta convocatòria han de fer el següent:
  1. Els investigadors candidats s’hauran de donar d’alta a l’aplicació del Ministeri (segons la forma establerta a l’article 74, de la convocatòria), emplenar-la i adjuntar la documentació que s’estableix a l’article 75, de la convocatòria.
  2. Un cop emplenada i signada la sol·licitud telemàtica, aquesta generarà automàticament una documentació associada.
  3. Aquesta documentació s’ha d’entregar a l’OSR (a l'adreça electrònica xavier.salva@uib.es), com a màxim el dia 27 de gener de 2017, juntament amb la documentació següent: àrea científica en la qual desenvoluparà la seva activitat (segons les àrees científiques establertes al BOE de la convocatòria), i document signat amb el vist i plau a la incorporació per part de l’investigador que representa a l’equip d’investigació al que s’incorporarà el candidat, el responsable del grup de recerca i el director de departament / institut / laboratori (annex A).  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE   Icona Vist  
  Enllaç al programa    Icona Vist
  Annex A Icona Vist   


  Torna