Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2017-2020: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat en R+D+i - Subprograma Estatal de Mobilitat

 1. Convocatòria TancadaEstades de mobilitat de professors i investigadors espanyols en centres estrangers

  CONVOCATÒRIA: 2019 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 12 de febrer de 2019.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen dues modalitats:

  - Modalitat A: Estades de mobilitat de professors i investigadors sèniors en centres estrangers, inclòs el programa "Salvador de Madariaga". La realització d’estades a l’estranger del professorat universitari i investigador amb experiència i trajectòria professional acreditades, en una actuació dirigida a propiciar la mobilitat amb fins d’actualització permanent que permeti arribar a l’objecte general del programa en qualsevol àrea del coneixement i participar en les tasques docents i investigadores regulars del centre d’acollida en qualsevol dels cicles de l’ensenyament superior.

  - Modalitat B: Estades de mobilitat a l'estranger per a joves doctors (programa "José Castillejo"). Aquesta modalitat té per objecte finançar estades que afavoreixin i incentivin la mobilitat de joves doctors, que s’hagin incorporat recentment a la carrera docent i investigadora.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Per a les dues modalitats no s’han d’haver realitzat estades a l’estranger per un període acumulat de 6 mesos durant els quatre anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  En la modalitat B i quan la persona que vulgui participar tingui una situació de vinculació contractual d’interinitat, hi podrà participar si compleix amb l’establert a l’article 8, paràgraf 2, b).

  Vegeu article 8 de la convocatòria per la resta de requisits.

  3. PROCEDIMENT I TERMINI DE SOL·LICITUD

  Des del 22 de gener de 2019 fins al 12 de febrer de 2019 (a les 14:00 hores, hora peninsular).

  Les sol·licituds es formalitzaran (per part de l’interessat) a través de la Seu Electrònica del Ministeri d’ Educació i Formació Professional Enllaç a formulari accedint a l’apartat «Trámites y Servicios».

  Un cop realitzada la corresponent sol·licitud per part dels investigadors candidats (i acabat el període de presentació de sol·licituds), la UIB haurà de validar (i verificar) la informació que els sol·licitants han aportat.

  En aquest sentit els sol·licitants han de trametre a l’OSR (a l'atenció de Xavier Salvà) el document d'autorització que poden trobar al web d'Ajuts a la recerca de la UIB, degudament emplenat. El document s’ha de trametre com a màxim, el dia 15 de febrer de 2019.

  Consultau la pàgina de la modalitat corresponent de la convocatòria al web del MEFP per més informació sobre: documentació a aportar, centres de destinació, durada, dates i quantia de les estades i estades EUA-Fullbright .

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Extracte convocatòria BOE   Icona Vist  
  Convocatòria completa al BDNS    Icona Vist
  Autorització d'estada Icona Vist   
  Més informació de la Modalitat A al web del MEFP    Icona Vist
  Més informació de la Modalitat B al web del MEFP    Icona Vist  Torna