Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Mobilitat

 1. Convocatòria TancadaEstades de mobilitat de professors i investigadors espanyols en centres estrangers

  CONVOCATÒRIA: 2007 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 23 de juny de 2007.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria d'ajuts per a estades de mobilitat a l'estranger de joves doctors que pertanyin al personal docent o investigador d'universitats i centres d'investigació per al curs acadèmic 2007-2008.
  Les estades tindran una dudada mínima de quatre mesos i màxima de deu mesos i s'han d'iniciar a partir de l'1 de setembre de 2007 i finalitzar abans de l'1 de setembre de 2008.

  Els candidats només podran presentar una sol·licitud.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Ser doctors funcionaris o contractats com a docents o investigadors i amb una dedicació a temps complet; trobar-se en servei actiu; comptar amb l'autorització del Vicerector; no haver transcorregut més de deu anys des de la data d'obtenció del grau de doctor (vegeus excepcions a la convocatòria); no haver obtingut cap ajut en en cap altre programa similar per un període acumulat igual o superior a sis mesos des de gener de 2002.

  Tots els requisits han de cumplir-se al termini de presentació de les sol·licituds.
  3. TERMINI
  El termini per a la presentació de sol•licituds és fins al 23 de juny de 2007.
  Per tal d’obtenir la firma del representant legal, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) fins al dia 20 de juny de 2007.
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria BOE Icona Vist
  Modificació convocatòria BOE Icona Vist
  Torna