Escoltar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Mobilitat

 1. Convocatòria TancadaEstades de mobilitat de professors i investigadors espanyols en centres estrangers

  CONVOCATÒRIA: 2017 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 3 de febrer de 2017.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen dues modalitats:

  - Modalitat A: Estades de mobilitat de professors i investigadors sèniors en centres estrangers, inclòs el programa "Salvador de Madariaga".
  La realització d’estades a l’estranger del professorat universitari i investigador amb experiència i trajectòria professional acreditades, en una actuació dirigida a propiciar la mobilitat amb fins d’actualizació permanent. Els centres pels quals es sol·liciti l’estada de mobilitat hauran d’estar situats en l’estranger i seran universitats i centres d’investigació altament competitius en l’àrea científica del candidat.

  - Modalitat B: Estades de mobilitat a l'estranger per a joves doctors (programa "José Castillejo").
  Aquesta modalitat té per objecte finançar estades que afavoreixin i incentivin la mobilitat de joves doctors, que s’hagin incorporat recentement a la carrera docent i investigadora i mantinguin una vinculació contractual com a professors i investigadors amb els seus centres d’adscripció. Els centres pels quals es sol·liciti l’estada de mobilitat hauran d’estar situats en l’estranger i seran universitats i centres d’investigació altament competitius en l’àrea científica del candidat.

  2. PROCEDIMENT I TERMINI DE SOL·LICITUD

  des del 16 de gener de 2017 fins al 3 de febrer de 2017 (a les 14:00 hores).


  Un cop realitzada la corresponent sol·licitud per part dels investigadors candidats (i acabat el període de presentació de sol·licituds), la UIB haurà de validar (i verificar) la informació que els sol·licitants han aportat.

  En aquest sentit els sol·licitants han de trametre a l’OSR (a l'atenció de Xavier Salvà) el document d'autorització que podeu trobar al web de la convocatòria, degudament emplenat.

  El document s’ha de trametre a l’OSR, com a màxim, el dia 8 de febrer de 2017.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOE   Icona Vist  
  Autorització d'estada Icona Vist   
  Informació modalitat A    Icona Vist
  Informació modalitat B    Icona Vist


  3. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Vegeu article 8 de la convocatòria

  Torna