Programa de foment de la recerca

Fletxa abaix ALTRES

 1. Informació33. Document de plantilla

  1. OBJECTIUS
  Aquest document recull totes les reduccions de dedicació dels professors i investigadors de la UIB que, posteriorment, es tindran en compte a l'hora d'elaborar el document de capacitat i càrrega del professorat.
  2. METODOLOGIA
  Entre els mesos de gener i febrer de cada any, el Vicerectorat de Professorat solicitarà als respectius departaments la informació necessària per a l'elaboració del document abans esmentat.
  3. NORMATIVA

  Torna