Escoltar

Complements retributius

Fletxa abaix Complements retributius

 1. Convocatòria TancadaAvaluació del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat investigadora

  CONVOCATÒRIA: 2017 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 24 de març de 2017.

  Organismes convocants:
  1. NORMATIVA ADICIONAL

  Decret 7/2017, de 10 de febrer de 2017 de complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la universitat de les Illes Balears.

  Resolució del director general de Política Universitària i d'Ensenyament Superior de 13 de febrer de 2017 per la qual s'aprova el protocol d’avaluació pel qual s'aprova el protocol d'avaluació establert en el Decret 7/2017, d'11 de febrer, de complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears.

  Acord Ratificatiu del dia 20 de febrer de 2017 pel qual s’obre un termini per presentar les sol·licituds d’avaluació del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat en investigació

  2. CERTIFICACIÓ DELS REQUISITS
  Els certificats d’obtenció del reconeixement d’un període d’investigació (sexenni), en el cas del complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat en investigació, seran expedits d’ofici pel Secretari General de la Universitat de les Illes Balears i s’enviaran directament a l’AQUIB.
  3. TERMINI
  Fins al dia 24 de març de 2017, inclòs.

  Les sol·licituds han de presentar-se al Registre General de la UIB (Son Lledó), o a les unitats de registre en funcionament als distints centres de la UIB. S’ha d’adjuntar a la sol·licitud l’informe d’avaluació quantitativa de GREC corresponent al període avaluable.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Imprès de sol·licitud Icona Vist Icona Vist
  Instruccions sobre l’informe d’avaluació quantitativa de GREC   Icona Vist

  IMPORTANT 1: Us recordam que la sol·licitud es pot fer de forma telemàtica mitjançant la Seu Electrònica de la UIB.

  IMPORTANT 2: Us comunicam que, tal com s’estableix a la disposició transitòria segona (règim transitori per al personal docent i investigador amb vinculació de caràcter temporal), el personal docent i investigador amb una vinculació de caràcter temporal, com a funcionari interí o contractat laboral, podran presentar la seva sol·licitud a la convocatòria de l’any 2018.


  Torna