Consulta de dades de recerca

Cada any des de l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR) es publicava una nova edició de la Memòria d'Investigació de la Universitat de les Illes Balears.

La Memòria d’Investigació era un document que publicitava de manera estàtica els resultats de recerca anuals de la UIB. Abans de 2008 es confeccionava una edició en paper (i en CD) i a partir de 2008 es va començar a publicar en format web a través del GREC.

Al 2015 s'ha volgut anar una passa més endavant i s'ha posat en marxa una primera versió de la Consulta de dades de recerca (https://webgrec.uib.es/ Aplicació GREC). Un cercador dinàmic per fer cerques damunt la nostra producció en temps real. Aquest nou cercador permet, entre d’altres, fer la cerca de la producció de la nostra institució per un any en concret podent ser completada o corregida aquesta infromació en qualsevol moment. 

 

Memòries d'Investigació (2000-2007)

S'elaboraven partint de les dades que constaven a l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR) i que els investigadors havien fet arribar els mesos de gener i febrer de l'any següent a la data de la realització de les activitats.

La publicació s'estructurava en els apartats següents:
- Activitats dels Serveis Generals.
- Activitats de les Facultats i Escoles.
- Activitats organitzades pels departaments.
- Activitats dels grups de recerca (estructurades en àrees temàtiques).
- Activitats realitzades pels professors i professores que no formen part dels grups de recerca.

 A continuació es presenten les memòries d'investigació dels diferents anys:

Memòria d'Investigació 2007 Memòria d'Investigació de la UIB 2007
Format PDF.  
Memòria d'Investigació 2006 Memòria d'Investigació de la UIB 2006
Format PDF.  
Memòria d'Investigació 2005 Memòria d'Investigació de la UIB 2005
Format PDF.  
Memòria d'Investigació 2004 Memòria d'Investigació de la UIB 2004
Format PDF.  
Memòria d'Investigació 2003 Memòria d'Investigació de la UIB 2003
Format PDF.  
Memòria d'Investigació 2002 Memòria d'Investigació de la UIB 2002
Format PDF.  
Memòria d'Investigació 2001 Memòria d'Investigació de la UIB 2001
Format PDF.  
Memòria d'Investigació 2000 Memòria d'Investigació de la UIB 2000
Format PDF.