Cerca de producció científica

Si voleu cercar activitats pertanyents a la producció científica dels grups, com poden ser projectes, publicacions en revistes, patents o participacions en congressos podeu introduir aquí el nom dels autors, títol, any o qualque paraula relacionada. També podeu fer servir el caràcter "*" per completar una paraula en la cerca (p.e.: energ* cerca a la vegada energia i energètic).

No es tindran en compte els accents, la diferència entre majúscules i minúscules, les paraules buides de significat (adverbis, preposicions, articles, etc), o els símbols i caràcters especials.

Cerca de producció científica
 

La cerca s'ha fet sobre els termes següents: art, cultura

Resultat de la cerca: 5 registre/s trobat/s.

 • Projectes i contractes
  "Abandonament escolar i retorn al sistema educatiu a Balears: Històries de vida de l'alumnat de l'EPA de Balears/Abandono escolar prematuro y retorno al sistema educativo en Baleares: Historias de vida del alumnado de la EPA de Baleares (Atelier projet 'Décrochage et raccrochage scolaire et professionnel)", 2007-2009. Investigador principal: Francesca Salva Mut. Programa no específico. FUEIB (Art 83 LOE) Conselleria d'Educació i Cultura.Govern de les Illes Balears. Contracte.
  Grup(s) de recerca: Educació i ciutadania (EIC), Estudis de Gènere

 • Publicacions en revistes
  Rosselló Bover, P., "Cantarellas Camps, «Ramon Llull en l'art i la cultura del segle XIX»", "Studia Lulliana", Número 100, Pàgines 160-161, 2004. Review.
  Grup(s) de recerca: Literatura contemporània: estudis teòrics i comparatius (LiCETC)

 • Congressos
  Pons, Margalida. , "Escriptura i art conceptual: Damià Huguet i l'aventura visual/textualista". "Discurso de fronteras - fronteras del discurso: literatura, pensamiento y cultura en el ámbito ibérico e iberoamericano", Poznan (Polònia), Polònia, 2007. Presentació comunicació.
  Grup(s) de recerca: Literatura contemporània: estudis teòrics i comparatius (LiCETC)

 • Congressos
  CAPELLÀ GALMÉS, Miquel Àngel. , "'Circulación de objetos e influjos artísticos en la cultura material en la Ciudad de Mallorca, siglo XV'". "Mobility of Artists, Transfer of Forms, Functions, Works of Art and Ideas in Medieval Mediterranean Europe: the Role of the Ports, 22nd International Symposium of the IRCLAMA, University of Zagreb", Porec, Croàcia, 2015. Presentació comunicació.
  Grup(s) de recerca: Estudis medievals (GRESMED)

 • Formació
  Curs especialitzat: art i mèdia en la cultura contemporània.
  Grup(s) de recerca: Patrimoni audiovisual, mass-media i il·lustració (PAMMI)

Pàg. [1]
Registre(s) 1-5 de 5 registre(s) trobat(s)