Anàlisi econòmica dels impactes del turisme (AEIT)

Tesis i treballs d'investigació

  • César Augusto Rojas, "An empirical application of the travel cost method to the Tayrona National Park". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2010. Treball d'investigació.
  • Aldric Vives Maruffy, "An approximation of the environmental economic value of the Tramuntana Range". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2010. Treball d'investigació.