ArqueoUIB

Equip investigador

Investigador principal

Membres

Col·laboradors

 • Dr. Gabriel Ángel Servera Vives (Investigador Col·laborador de la UIB (ICUIB))
 • Dr. Alejandro Ramos Benito
 • Sr. Emili García Amengual (Auxiliar de serveis de biblioteca)
 • Sra. Maria Calderón Diaz
 • Sr. Jaume Deyà Miró
 • Sr. Joan Fornés Bisquerra
 • Sra. Maria Alejandra Galmés Alba (Contractada predoctoral FPU)
 • Sra. Emmanuelle Gloaguen Murias
 • Sr. José Simón Gornés Hachero (Professor associat)
 • Sr. Llorenç Oliver Servera
 • Sr. Carlos Alberto Quintana Abraham
 • Sr. Javier Rivas Ortiz (Tècnic superior)
 • Sra. Magdalena Sastre Morro
 • Sra. Lua Valenzuela Suau (CAIB -> Contractada predoctoral)