Biologia Cel·lular del Càncer (BIOCANCER)

Tesis i treballs d'investigació

  • Margalida Serra Sitjar, "Noves estratègies terapèutiques en limfoma de cèl·lules del mantell: paper de l'eix FOXO3a-FOXM1". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2017. Tesi doctoral.