Dret i Noves Tecnologies (CEDIB)

Informació general del grup

Àrea AEI: Dret (DER)

Línies de recerca:

  • Comerç electrònic, contratació electrònica, documents electrònics. Big Data, cloud computing i altres reptes jurídicas emergents derivats de les noves tecnologies.
  • Firma electrònica, certificats i prestadors de serveis de certificació. Mitjans de pagament electrònics. Fraus en el pagament. Responsabilitat.
  • Turisme i noves tecnologies. Contractes interempresarials. Viatges combinats. Turisme col·laboratiu. Aspectes civils, mercantils i tributaris.