Conflicte i Interacció Estratégica (CIE)

Informació general del grup

Àrea AEI: Economia (ECO)

Línies de recerca:

  • Interacció estratègica en procesos de negociació
  • Interacció estratègica en conteses
  • Influència dels mecanismes de decisió col.lectiva en els nivells de conflicte