Escoltar

Climatologia, hidrologia, riscs naturals i territori (CLIMARIS)

Tesis i treballs d'investigació

  • Joan Caldentey Brunet, "Sequeres i circulació atmosfèrica a la Mediterrània Occidental". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2016. Tesi doctoral.
  • Joan Rosselló Geli, "Precipitacions i escorrentia a les conques torrencials de Mallorca". Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2016. Tesi doctoral.
  • Julián Garcia-Comendador, "Source ascription in bed sediments of a Mediterranean burned catchment using fingerprinting technique". Universitat de Girona // Universitat de les Illes Balears, Espanya, 2016. Tesi de Màster.