Construccions arquitectòniques i enginyeria d'edificació

Informació general del grup

Àrea AEI: Producció industrial, enginyeria civil i enginyeries per a la societat (PIN)

Línies de recerca:

  • Propietats tèrmiques de materials ecològics i sistemes constructius
  • Lesions en l'edificació
  • Seguretat i salut en l'edificació

També podeu accedir al Web alternatiu del grup de recerca.