Escoltar

Construccions arquitectòniques i enginyeria d'edificació

Participació en congressos

  • Forteza, F.J.. , "Rehabilitation, pathology and building maintenance / energy eficency". "BIMIC", Madrid, Espanya, 2018. Presidència de sessió.
  • Forteza, F.J.. , "Nuevos tiempos para el coordinador de seguridad. Presentación app COORGES". "CONTART", Zaragoza, Espanya, 2018. Presentació comunicació.