Grup de Conservació del Patrimoni Artístic Religiós (CPAR)

Informació general del grup

Àrea AEI: Estudis del Passat: Historia i Arqueologia (PHA)

Línies de recerca:

  • Documentació historicoartística aplicada a la conservació de patrimoni
  • Estudis preliminars, assessorament tècnic a la restauració, plans de conservació i plans de divulgació
  • Gestió plans de divulgació

També podeu accedir al Web alternatiu del grup de recerca.