Escoltar

Enginyeria de la Construcció i les Estructures (ConStruct)

Serveis oferts

  • Estudi de patologies estructurals a edificació i obra civil. Propostes de reparació. Increment de la vida útil.
  • Recerca en nous materials constructius. Criteris de sostenibilitat. Assaigs.
  • Suport per a la realització de proves de càrrega en estructures singulars.
  • Serveis d'auditoria de projectes d'edificació i obra civil.
  • Definició de nous assaigs per a control de qualitat de materials.
  • Assessorament sobre la utilització de materials intel·ligents per aplicacions a l'enginyeria i altres sectors.
  • Assessorament a Organitzacions No Governamentals (ONGs) i administració pública en cooperació al desenvolupament i acció humanitària: estratègia i identificació de projectes.
  • Monitorització d'estructures singulars.