Dret de l'empresa i activitat turística (DEAT)

Informació general del grup

Àrea AEI: Dret (DER)

Línies de recerca:

  • Contractes turístics entre empresaris i amb consumidors
  • Turisme col.laboratiu: el turisme i la economia digital
  • Legislació turística: pràctiques i noves tendencies