Escoltar

Dret Internacional i Dret de la UE

Resum de l'activitat de recerca

Drets humans, Dret penal internacional, Responsabilitat internacional de l'estat, Fonts del Dret internacional, Aplicació del Dret internacional (amb especial atenció a Espanya i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears), protecció dels bens jurídics globals, el Dret internacional i el canvi climàtic.

Dret de la Unió europea: fonts, institucions, aplicació (amb especial atenció a Espanya i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears), protecció dels drets fonamentals.