Direcció i gestió d'empreses i destins turístics

Informació general del grup

Àrea AEI: Economia (ECO)

Línies de recerca:

  • Actituds dels residents i turisme
  • Responsabilitat social corporativa en turisme
  • Comercialización turística.