Escoltar

Direcció i gestió d'empreses i destins turístics

Altres publicacions

 • Martorell Cunill, O.. , "Cadenas Hoteleras. Análisis del Top 10.", Cadenas Hoteleras. Análisis del Top 10.. Espanya, 2002. Llibre.
 • Vich, G.. , "'Comercio electrónico y Turismo: El caso Balear'.", Col·lecció Turisme i investigació. UIB. Espanya, 2002. Llibre.
 • Garau, J.; Vich, GA.; Serra, A. i Freyer, W.. , "Imatge de les Illes Balears al Mercat alemany.". Espanya, 2002. Llibre.
 • Serra, Antoni. , "Marketing Turístico", Pirámide/Esic.. Espanya, 2002. Llibre.
 • Serra, A. i Vich, G.. , "Màrqueting de la distribució comercial detallista", Màrqueting de la distribució comercial detallista. Espanya, 2002. Llibre.
 • Serra, Antoni; Freyer, W. i Garau, J.. , "Imagen de las Illes Balears en el mercado alemán", Imagen de las Illes Balears en el mercado alemán. Espanya, 2002. Llibre.
 • Serra, A.. , "Análisis de las Actitudes y percepciones de la población residente frente al desarrollo turístico de las Illes Balears". Espanya, 2002. Document científic-tècnic.
 • Garau, J. Serra, A.. , "Diversification Through Segmentation in Mediterranean Tourism Destinations", Innovation in Tourism Planning.. Irlanda, 2002. Capítol de llibre.
 • Garau, J. Serra A. Freyer, W,. Vich, G.. , "Imagen y posicionamiento de las Islas Baleares en el Mercado Aleman.", Imagen y posicionamiento de las Islas Baleares en el Mercado Aleman.. Espanya, 2002. Llibre.
 • Serra, Antoni; Garau, J.. , "Diversification Through Segmentation in Mediterranean Tourism Destinations", Innovation in Tourism Planning. Alemanya, 2002. Capítol de llibre.
 • Serra Cantallops, A. Vich i Martorell, G. À.. , "Màrqueting de la distribució comercial detallista", Màrqueting de la distribució comercial detallista. Espanya, 2002. Llibre.