Escoltar

Direcció i gestió d'empreses i destins turístics

Altres publicacions

  • Garau J.B.; Campo S. , "Holiday Resort Motivations and their relationship with satisfaction", Advances in TOurism Destination Marketing. Regne Unit, 2010. Capítol de llibre.
  • Garau Vadell, Joan et al. , "COMPARING RESIDENTS' ATTITUDES TOWARD TOURISM IN TWO MAJOR TRADITIONAL RESORT DESTINATIONS. TENERIFE VS MAJORCA", INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOURISM DEVELOPMENTE MANAGEMENT. PROCEEDINGS. Grècia, 2010. Capítol de llibre.