Escoltar

Direcció i gestió d'empreses i destins turístics

Publicacions en revistes

  • Martorell, O.; Mulet, C.; Otero, L.; Fernández, S., "An analisys of structure of tourist accommodation in the balearic islands future trends.", "Modelling, measurement an control, serie D.", Volum 32, Número 1, Pàgines 32-51, 2011. Article.
  • Robledo Camacho, M.A., "'D3D: Hacia un nuevo paradigma empresarial'", "Harvard Deusto Business Review", Número 202, Pàgines 26-35, 2011. Article.