Escoltar

Direcció i gestió d'empreses i destins turístics

Publicacions en revistes

  • Batle Lorente, J.; Orfila Sintes, F.; Garau Vadell, J., "El Estado de la industria y el desarrollo tecnológico en el umbral del siglo XXI en las Islas Baleares", "Economía Industrial. Ministerio de Industria y Energía", Volum 335-336, Número V-VI, Pàgines 123-136, 2000. Article.
  • Garau, Joan B., "'El auge del cicloturismo ante el reto de la estacionalidad: el caso de Balear'.", "Investigación y Márketing", Número 66, Pàgines 26-40, 2000. Article.
  • FJ Batle; Marco A. Robledo, "'Rethinking Tourism Development in the Balearic Islands'", "Annals of Tourism Research", Volum 27, Número 4, Pàgines 1077-1077, 2000. Review.
  • Robledo, M., "'Un replanteamiento del desarrollo turístico de las Islas Baleares'", "Annals of Tourism Research", Volum 2, Número 1, Pàgines 201-203, 2000. Article.
  • Robledo, M., "'Putting order in the chaos. Integral tourism re-planning in a mature destination: Mallorca's POOT'.", "Tourism", Volum 48, Número 1, Pàgines 13-20, 2000. Article.
  • Robledo, M. A., ""The Right Relationship".", "World Travel and Tourism Development.", Número 7, Pàgines 168-170, 2000. Article.